Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich działają na terenie gminy Gdów od pół wieku. Obecnie na terenie naszej Gminy aktywnie działa aż 25 kobiecych organizacji. Należą do nich nie tylko babcie i mamy, ale również córki i wnuczki. W sumie w KGW zrzeszonych jest około 500 członkiń.

Członkinie KGW uczą, że aktywność społeczna i bezinteresowna praca na rzecz swojego środowiska daje prawdziwą satysfakcję. Działania KGW mają na celu polepszenie warunków życia na wsi, pogłębianie wiedzy o regionie, kultywowanie i promowanie kultury oraz tradycji ludowej. Dzięki zachowanym kronikom i archiwalnym zdjęciom panie z kół gospodyń ocaliły od zapomnienia historie o tym, jak żyli i gospodarzyli nasi przodkowie.

Działalność KGW w ostatnim 50-leciu została opisana w książce pt.: „Historia Kołami się toczy”. Panie z KGW promują lokalną kulturę i obyczaje podczas konkursów i uroczystości zarówno gminnych, wojewódzkich jak i ogólnopolskich. Występując w regionalnych strojach, śpiewając pieśni ludowe i prezentując tradycyjne potrawy przyczyniają się do zachowania swojego dziedzictwa.

Szczególnie istotnym elementem życia społecznego wsi jest kultura kulinarna. Przepisy na tradycyjne potrawy mają nie tylko wartość konsumpcyjną, ale i historyczną. Członkinie KGW były współautorkami książki kucharskiej pt.: „ Tradycja zaczarowana w potrawach regionu wielickigo. PRZYgdowskieSMAKI” wydanej pod koniec 2009 roku. Publikacja ta zawiera przepisy na tradycyjne potrawy z naszego regionu, znane tu od dziesięcioleci i przekazywane z pokolenia na pokolenie. W książce można znaleźć dania, które są smaczne i zdrowe i tanie.   W ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, w szkołach na terenie gminy Gdów, prowadzone były warsztaty kulinarne, podczas których panie z KGW uczyły dzieci przyrządzać tradycyjne potrawy wedle zawartych w książce przepisów. 

W 2019 roku powstało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów. Wśród licznych działań jakie sobie założycielki postawiły za cele znajdują się: aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznych, kulturalnym i gospodarczym; działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu, integracja kobiet z różnych środowisk,  praca na rzecz integracji pokoleń. Prezesem Stowarzyszenia została Pani Lucyna Włodarz z Krakuszowic, a przystąpiły do niego Panie dotychczas działające w Kołach Gospodyń Wiejskich. Pierwszymi działaniami  podjętymi przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów  było założenie, wspólnie z Gminą Gdów, Spółdzielni Socjalnej Tradycje Regionalne.

Zapraszamy również do zapoznania się z folderem kulinarnym ”Zachować Smak Tradycji - plebański podpłomyk i kulinarna tradycja Ziemi Gdowskiej" opracowanym przez Stowarzyszenie  Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów w ramach projektu pn. "Zachować Smak Tradycji - plebański podpłomyk i kulinarna tradycja Ziemi Gdowskiej” projekt Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów mającego na celu zakup 9 piecy konwekcyjnych oraz wydanie folderu kulinarnego z archiwalnymi przepisami kulinarnymi  Ziemi Gdowskiej współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w wysokości  55 tys. zł ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

 Folder kulinarny „Zachować Smak Tradycji - plebański podpłomyk i kulinarna tradycja Ziemi Gdowskiej” - wersja w formacie pdf. (do pobrania)


Lista Kół Gospodyń Wiejskich

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bilczycach, przewodnicząca Anna Marciniak
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Cichawie, przewodnicząca Zofia Dobosz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowie, przewodnicząca Maria Dudek
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Fałkowicach, przewodnicząca Władysława Marciniak
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Gdowie, przewodnicząca Janina Chwajoł  
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku, przewodnicząca  Maria Malarczyk
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Klęczanie, przewodnicząca Jadwiga Pronobis
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Krakuszowicach, przewodnicząca Lucyna Włodarz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kunicach, przewodnicząca Franciszka Wołek
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Książnicach, przewodnicząca Katarzyna Kwiatek  
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Liplasie, przewodnicząca Grażyna Feliks
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Marszowicach, przewodnicząca Maria Nawojowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Niegowici, przewodnicząca Wanda Korek
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Niewiarowie, przewodnicząca Iwona Turakiewicz
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nieznanowicach, przewodnicząca Monika Rozum
 • Koło Gospodyń Wiejskich  w Niżowej, przewodnicząca  
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie,  przewodnicząca Renata Mętel
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Podolanach,  przewodnicząca  Kazimiera Pytel
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stryszowej,  przewodnicząca Jolanta Kominiak
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Szczytnikach, przewodnicząca Natalia Lisowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wiatowicach, przewodnicząca Sabina Gabryś
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wieńcu, przewodnicząca Małgorzata Zagól
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Winiarach, przewodnicząca Renata Kasprzyk
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach, przewodnicząca Lucyna Chwajoł
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zborczycach, przewodnicząca Krystyna Michalik
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zręczycach, przewodnicząca Maria Feliks

wystawa zdjęć TRADYCYJNE NOWOCZESNE


wersnisaż wystawy plenerowej

22.06.2021