Szlaki papieskie

1. Szlak Papieski Gdów – Niegowić

  • PRZEBIEG TRASY- liczący ok. 6 km szlak papieski wiedzie z Gdowa do Niegowici drogą, którą w lipcu 1948 roku przybył do swej pierwszej parafii wikary Karol Wojtyła.Wędrówka rozpoczyna się z kościoła pw. Narodzenia NMP w Gdowie. Stąd należy kierować się ul. Bocheńską na wschód – w kierunku Marszowic. Rondo przy hotelu Oriza pokonujemy na wprost, a następnie - zgodnie ze strzałkami kierunkowymi wyznaczającymi szlak – skręcamy w lewo. Idziemy lokalną drogą, która doprowadzi nas do słynnej kapliczki, przy której ks. Karol Wojtyła po raz pierwszy zobaczył w wyłaniający się w oddali kościół w Niegowici. Z tego miejsca szlak prowadzi drogą polną, która dojdziemy do chodnika przy drodze powiatowej w Niegowici. Wychodząc z pól należy skręcić w lewo i chodnikiem podążać w kierunku centrum miejscowości.  Przy boisku sportowych i stawach rybnych ponownie trzeba skręcić w lewo i pokonując jeszcze kilkusetmetrowy odcinek będzie u celu naszej wędrówki – w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici.

Dojechałem autobusem z Krakowa do Gdowa, a stamtąd jakiś gospodarz podwiózł mnie szosą w stronę wsi Marszowice i potem doradził mi iść ścieżką wśród pól, gdyż tak miało być bliżej. W oddali widać już było kościół w Niegowici. A był to okres żniw. Szedłem wśród łanów częściowo już skoszonych, a częściowo oczekujących jeszcze na żniwo. Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granicę parafii w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. (…) I tak rozpoczęła się moja praca duszpasterska na pierwszej parafii. Trwała ona tylko rok, a była wypełniona zwyczajnymi obowiązkami wikariusza i katechety. Uczyłem religii w pięciu szkołach podstawowych, w wioskach należących do parafii w Niegowici, do których dowożono mnie wozem konnym lub bryczką - w ten sposób Jan Paweł II wspominał w książce pt. "Dar i tajemnica" wydanej w 1996 roku, początki swojej pracy duszpasterskiej w Niegowici, którą pełnił od 28 lipca 1948r. do 16 sierpnia1949r.

Biały Marsz zorganizowano, po raz pierwszy w kwietniu 2005 r., spontanicznie, kilka dni po śmierci Papieża - Polaka. Od tego  momentu wędrówka z Gdowa do Niegowici, trasa pierwszej drogi ks. Wikarego Wojtyły  wpisała się na stałe do kalendarza wydarzeń Gminy Gdów, a pielgrzymi pokonują dokładnie tą samą trasę (około 6 km), którą latem 28 lipca 1948 r.  przemierzył ksiądz Karol Wojtyła. Uczestnicy, podobnie jak młody Wikary, zatrzymują się przy kapliczce w Marszowicach. To właśnie w tym miejscu ks. Wojtyła uklęknął i ucałował ziemię. Ten symboliczny gest Jan Paweł II powtarzał w czasie swojego pontyfikatu w różnych miejscach na całym świecie. Biały Marsz odbywa się zwykle w rocznicę śmierci Jana Pawła II

  • Inicjatywę wytyczenia szlaku podjęto dla upamiętnienia 15. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.nicjatorami przedsięwzięcia byli Stowarzyszenie Historia i Tradycja oraz gmina Gdów. Do projektu włączyli się także Fundacja Szlaki Papieskie oraz parafie w Gdowie i Niegowici.

2. Szlak Papieski Niegowić – Łapanów

  • PRZEBIEG TRASY- wędrówka rozpoczyna się z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici. Stąd należy kierować się chodnikiem na południe w kierunku Marszowic. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 967 należy pokonać „na wprost” i dalej kierować się prosto pokonując Marszowice, Kuter Port Nieznanowice, Klęczanę. Po przejściu lasu w Klęczanie należy skręcić w prawo (zgodnie ze strzałkami kierunkowymi wyznaczającymi szlak). Dalej przez Kobylec podążamy za drogą do Łapanowa, gdzie wikary Karol Wojtyła chodził na spowiedź czy spotkania z młodzieżą.

Trasą tego szlaku rokrocznie odbywaja sie Rajdy Papieskie Niegowić - Łapanów

  • Ksiądz Karol Wojtyła pełniąc posługę kapłańską w Niegowici pracował w następujących szkołach podstawowych: Cichawie, Klęczanie , Marszowicach, Nieznanowicach i  Pierzchowie . Są to również szlaki, które często przebywał. Jako Biskup i Metropolita Krakowski Kardynał Karol Wojtyła odwiedził Niegowić trzykrotnie: :30 września 1960 r.  - wizytacja i bierzmowanie.25 września 1966 r. - konsekracja nowego kościoła15 sierpnia 1968 r. - nawiedzenie Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
  • Jan Paweł II wspomniał Niegowić w „Encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła”, wydanej w Rzymie 17 kwietnia 2003r.  W punkcie 8 czytamy: (…) Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, gdzie spełniałem moją pierwszą posługę duszpasterską, (…). Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. (...)  Niegowić została również wyróżniona przez Ojca Świętego, kiedy zbliżał się koniec Jego życia. Napisał wtedy: „W miarę, jak zbliża się kres mego ziemskiego życia, wracam pamięcią do jego początku, do moich Rodziców, Brata i Siostry...a potem do parafii w Niegowici i krakowskiej św. Floriana.... wszystkim pragnę powiedzieć jedno „Bóg Wam zapłać!”
  •  Pamiętam te  ścieżki w Kobylcu, którymi wędrowałem z Niegowici do Łapanowa. Zaznaczcie mi je - powiedział Jan Paweł II do pielgrzymów z Łapanowa, którzy udali się w lipcu 1999 r. do Rzymu, aby podziękować Ojcu Świętemu za przyjęcie patronatu nad Zespołem Szkół w Łapanowie. Z Papieżem na prywatnej audiencji spotkali się wtedy nauczyciele szkoły w Łapanowie wraz z młodzieżą i jej rodzicami. Słowa Jana Pawła II tak zapadły im w pamięć, że po powrocie postanowili ocalić od zapomnienia Jego ścieżki. Stąd zrodził się pomysł wytyczenia szlaku mającego upamiętnić około 12-kilometrową drogę, jaką młody wikary z Niegowici przemierzał, uczęszczając na spotkania z młodzieżą lub spowiedź do Łapanowa.

Pierwszy Rajd Szlakiem Papieskim pod hasłem "Wy jesteście solą tej ziemi" odbył się 20 maja 2000 roku w rocznicę 80. urodzin Karola Wojtyły i był wyrazem wdzięczności Bogu za dar posługi Jana Pawła II. Co roku, w drugiej połowie maja dzieci, młodzież, dorośli i starsi biorą udział w wędrówce, która prowadzi wśród zabudowań gospodarskich, łąk, pól, lasów, a na trasie można spotkać kapliczki ufundowane przez mieszkańców okolicznych wsi, drewniane krzyże, figury oraz kamienie milowe.


Szlaki papieskie