Oświata

Jednostką organizacyjną powołaną przez Wójta gminy Gdów do realizacji zadań zleconych z zakresu edukacji publicznej, obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych i przedszkoli gminnych jest  Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty. W 2020 r. Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty zmieniło swoją siedzibę i obecnie GCOO mieści się w dawnym budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie.

  • adres: Gdów 2, 32-420 Gdów,  Dyrektor - Julita Natkaniec
  • Tel. 12 395 82 90, e-mail: sekretariat@gcoo.pl, www.gcoo.pl
 

Na terenie gminy Gdów znajduje się piętnaście samorządowych placówek oświatowych, a liczba dzieci objetych nauczaniem przedszkolnym i szkolnym przekracza dwa tysiace

Oprócz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gdów,  funkcjonują na terenie gminy  placówki niepubliczne:

Ponadto, na terenie Gminy Gdów funkcjonuje Zespoł Szkół w Gdowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wielicki:


placówki oświatowe

Szkoła Podstawowa w Gdowie
Szkoła Podstawowa w Gdowie
Szkoła Podstawowa w Bilczycach
Szkoła Podstawowa w Książnicach
Szkoła Podstawowa w Marszowicach
Szkoła Podstawa w Niegowici
Szkoła Podstawowa w Wiatowicach
Szkoła Podstawowa w Winiarach
Szkoła Podstawowa w Pierzchowie
Szkoła Podstawowa w Zręczycach
Publiczna Szkoła Muzyczna
Przedszkole w Szczytnikach
Przedszkole w Gdowie
Szkoła Podstawowa w Jaroszówce
Szkoła Podstawowa w Szczytnikach
Złobek Samorządowy
Akademia MAłego Człowieka Gdów
Żłobek KAROLEK Nieznanowice
Tęczowe Przedszkole i Żlobek w Niegowici
SZkoły Prywatne w Gdowie
Zespół Szkół w Gdowie