Sport

Na terenie gminy Gdów działa szereg klubów sportowych reprezentujących różnorakie dyscypliny sportowe. Staraniem samorzadu gminy na przestrzeni lat poprawie uległa infrastruktura sportowa, powstały nowe obiekty i tereny rekreacyjne sprzyjające uprawianiu aktywności fizycznej zarówno przez dzieci i młodzież jak i dorosłych. Wsród dostępnych obiektów sportowych znajdziemy  oddaną w 2016 roku Gminna Hala Sportowa, dwa kompleksy sportowe typu ORLIK, boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną, sale gimnastyczne, z których korzystają dzieci i  młodzież szkolna, ogólnodostepne siłonie plenerowe.

Oprócz szkolnych obiektów sportowych, gmina dysponuje również bazą sportową, z której korzystają w większości lokalne kluby sportowe ( boiska  do piłki nożnej) oraz obiekty zloklizowane na kompleksie rekeracyjno-sportowym na Zarabiu - Strefy Rekeracji Zarabie

Sport to nie tylko ruch, to kształtowanie charakteru, nauka wytrwałości w dążeniu do celu i skutecznego stawiania czoła porażkom.Dlatego tak istotne i ważne są  działania klubów sportowych, które w różnych dyscyplinach mobilizują do aktywności nasze dzieciaki i młodzież, szkolą i stwarzają warunki do osiągnięcia sportowych sukcesów. Co roku, dla uhonorowania osiągnięć sportowych uczniów oraz reprezentantów klubów sportowych, organizowana jest gminna Gala Sportu, podczas której wybierani są nalepsi sportowcy, ternerzy i drużyny sportowe.

Piłka nożna jako najpopularniejsza dyscyplina sportu również i w naszej gminie  ma najliczniejszą reprezentację. W największej szkółce piłkarskiej prowadzonej przez LKS Gdovia Gdów, najstarszy gdowski klub sportowy,  na co dzień trenuje ponad  200 młodych zawodników. Młoda Gdovia wykorzystuje tereny sportowe przy dawnym gimnazjum, korzystając z Hali Sportowej, boiska Orlik i boiska trawiastego wzbogaconego w ostatnim czasie w niezbędne oświetlenie. Oprócz treningów i zawodów klub jest organizatorem letnich obozów sportowych, jak również wyjazdów na międzynarodowe turnieje piłkarskie. Ofertę dla młodych adeptów futbolu ma również niegowicki klub LKS Zieloni Niegowić, prowadzący sześć drużyn dziecięcych i młodzieżowych, a obydwa kluby regularnie organizują, jak również uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez PZPN  i turniejach. Klub Zieloni na co dzień  wykorzystuje własne boisko, ale  również korzysta z boiska Orlik przy dawnym gimnazjum. Warto również wspomnieć, że Szkołę Futbolu  dla 30 młodych zawodników prowadzi również LKS Raba Książnice, a  wszystkie trzy kluby prowadzą również drużyny seniorskie, podobnie jak niewielki  klub piłkarski Gryf Wiatowice.

Tenis stołowy, choć nie tak popularny jak piłka nożna, w naszej gminie ma szczególnie mocną reprezentacje i niemałe sukcesy. Od wielu już lat z powodzeniem promuje tę dyscyplinę Uczniowski Klub Sportowy Rokicie Szczytniki, trenując zarówno w Szczytnikach jak i na sali gimnastycznej w Pierzchowie, a od trzech lat dołączył do niego UKS Gryf Gdów trenujący na gdowskiej Hali Sportowej. W krótkim czasie zawodnicy Gryfa zdobyli juz szereg nagród na zawodach ogólnopolskich , a Klub z powodzeniem zorganizuje  min. cykl turniejów Cztery Pory Roku, w którym udział wzięło kilkuset tenisistów.

Sztuki walki to dyscyplina chętnie wybierana przez młodych ludzi ale też wymagając wiele zaangażowania. Wielicko-Gdowska Szkoła Walki PRIME prowadzona przez Mateusza Dylawerskiego ma na swoim koncie szereg spektakularnych sukcesów i medali przywiezionych przez zawodników z turniejów ogólnopolskich,  jaki i z zawodów międzynarodowych. Niemałe grono liczy również gdowska sekcja niepołomickiej Akademii Karate Tradycyjnego, której młodzi wychowankowie regularnie uczestniczą w zawodach i turniejach. Najmłodszą, bo powstałą w  2019 r  grupę w dziedzinie sztuk walk reprezentuje Klub Sportów Walki  Baca K-1 prowadzony przez Rafała Bacę Szaflarskiego, kickboksera, trenera sztuk walk, który zajęcia prowadzi  na sali gdowskiego Zespołu Szkół.

Ciesząca się ogromną popularności piłka siatkowa ma w naszej gminie nową reprezentację. Do Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Zespole Szkół w Gdowie dołączyło Stowarzyszenie RadwanSport prowadzący zajęcia z siatkówki na gdowskiej Hali Sportowej.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o najnowszym projekcie zajęć z łucznictwa prowadzonych na Hali Sportowej przez olimpijczyka Krzysztofa Włosika czy wciąż aktywnej grupie biegowej Gdów Proud  Runners.

 


Gala Sportu 2020


Kluby sportowe

LKS Gdovia Gdów
LKS Raba Ksiąznice
LKS Zieloni Niegowić
UKS Rokicie Szczytniki
LKS Gryf Wiatowice
UKS Gryf Gdów
Szkoła Walki PRIME
RadwanSport
Baca K-1

Obiekty sportowe