Numery kontaktowe:

Podatki (wymiar podatków i opłat lokalnych, egzekucja i księgowość) - pok. 20
12 288 94 50

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, Rynek 40

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Deklaracje podatkowe

(dotyczy osób prawnych; "deklaracje od środków transportowych" dotyczą osób fizycznych i prawnych)

Terminy składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej są następujące:

  • podatek od nieruchomości – do dnia 31 stycznia br.,
  • podatek rolny i podatek leśny – do dnia 15 stycznia br.,
  • podatek od środków transportu – do dnia 15 lutego br.

Aby poprawnie odczytywać wzory formularzy potrzebna jest aktualna wersja programu - link do pobrania programu

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Gdów (pokój 20) lub formie do druku poniżej:

a). wzory formularzy deklaracji podatkowych w sprawach podatku: leśnego, rolnego, od nieruchomości z tytułu których obowiązek podatkowy powstał do 30 czerwca 2019 r.

b.) wzory formularzy deklaracji podatkowych w sprawach podatku: leśnego , rolnego, od nieruchomości  z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek leśny płatny jest do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

JEDNORAZOWA PŁATNOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOSCI, ROLNEGO I LEŚNEGO JEŻELI KWOTA PODATKU NIE PRZEKRACZA 100ZŁ., TO PODATEK PŁATNY JEST JEDNORAZOWO W TERMINIE PŁATNOSCI PIERWSZEJ RATY

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach do dnia 15 lutego i 15 września.

Osoby fizyczne pozostające współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi opłacają podatki na zasadach obowiązujących osoby prawne.  

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji.