Numery kontaktowe:

Podatki (wymiar podatków i opłat lokalnych, egzekucja i księgowość) - pok. 20
12 288 94 50

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, Rynek 40

poniedziałek: 8:30 - 18:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Deklaracje podatkowe

(dotyczy osób fizycznych; "deklaracje od środków transportowych" dotyczą osób fizycznych i prawnych)

Terminy składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej są następujące:

  • podatek od nieruchomości – do dnia 31 stycznia br.,
  • podatek rolny i podatek leśny – do dnia 15 stycznia br.,
  • podatek od środków transportu – do dnia 15 lutego br.

Aby poprawnie odczytywać wzory formularzy potrzebna jest aktualna wersja programu - link do pobrania programu

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Gdów (pokój 20) lub formie do druku poniżej:

a). wzory formularzy deklaracji podatkowych w sprawach podatku: leśnego, rolnego, od nieruchomości z tytułu których obowiązek podatkowy powstał do 30 czerwca 2019 r.

b.) wzory formularzy deklaracji podatkowych w sprawach podatku: leśnego , rolnego, od nieruchomości  z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek leśny płatny jest do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

JEDNORAZOWA PŁATNOŚĆ PODATKU OD NIERUCHOMOSCI, ROLNEGO I LEŚNEGO JEŻELI KWOTA PODATKU NIE PRZEKRACZA 100ZŁ., TO PODATEK PŁATNY JEST JEDNORAZOWO W TERMINIE PŁATNOSCI PIERWSZEJ RATY

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach do dnia 15 lutego i 15 września.

Osoby fizyczne pozostające współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi opłacają podatki na zasadach obowiązujących osoby prawne.  

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny nr rachunku bankowego wskazany w decyzji.

Informacja w sprawie zmiany wymiaru podatków

W ostatnich miesiącach na zlecenie Powiatu Wielickiego została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków w Gminie Gdów, która objęła między innymi aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach.

Informacje pochodzące ze zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków są obecnie przekazywane ze Starostwa Powiatowego w Wieliczce do Urzędu Gminy Gdów.

W praktyce oznacza to, że mimo utrzymania przez Gminę Gdów na dotychczasowym poziomie stawek podatków lokalnych, zmieni się wymiar podatków płaconych przez mieszkańców, ponieważ zaktualizowane przez Powiat Wielicki dane będą podstawą do nowych wyliczeń.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Finansowym Urzędu Gminy Gdów 12 288 94 50 lub osobiście w pok. 20.

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź