Samorządowe instytucje kultury

 1. Centrum Kultury  w Gdowie

Centrum powstało w styczniu 2009 roku w wyniku podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki i jest kontynuatorem wieloletniej działalności GOKIB. Do najważniejszych działań instytucji należą: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką, warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, promocja i organizacja wydarzeń kulturalnych, a także działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie.

Do corocznych wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury w Gdowie należą:

 •  Spotkanie Noworoczne, Koncert z okazji Dnia Kobiet, Festiwal Artystyczny Młodzieży Ck-art., Dzień Dziecka, Dni Zdrowia i Sportu, Święto Ziemi Gdowskiej, Wieczornica z okazji Święta Niepodległości, Festiwal Piosenek Andrzeja Zielińskiego, Wernisaże artystyczne, Ferie i Wakacje z CK, Rodzinny Bal Karnawałowy, teatrzyki dla dzieci i spotkanie z Mikołajem.

Dużą popularnością cieszą się organizowane konkursy artystyczne m.in. na bukiet zielny ziemi gdowskiej, artystyczny ogród, tradycyjną szopkę bożonarodzeniową, niepodległościowy, muzyczne show, widowisko kolędowe.Centrum Kultury jest organizatorem eliminacji gminnych do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz współorganizatorem i partnerem wielu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych organizowanych wspólnie z gminą Gdów. Centrum Kultury stawia na ciągły rozwój swojej działalności i poszerzanie grupy odbiorców oferty kulturalnej

kontakt:

Centrum Kultury w Gdowie ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów, dyrektor Wioleta Chmiela

 •     godziny otwarcia: 8.00-21.00 (poniedziałek-piątek)
 •     Telefony: kom: 512 186 807, tel.: 12 251 43 67; e-mail: sekretariat@ck.gdow.pl
 •     Centrum Kultury w Gdowie jest wydawcą kwartalnika i portalu Mój Gdów oraz administratorem Gminnej Hali Sportowej w Gdowie

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie

Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem gminę liczącą ponad 18 tys. mieszkańców. Sieć bibliotek w Gminie tworzą Biblioteka w Gdowie i Filia Biblioteczna w Niegowici. Z usług placówek korzystają też mieszkańcy gmin ościennych.Do zadań składających się na codzienną pracę bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie, porządkowanie i udostępnianie księgozbioru, prowadzenie działalności informacyjnej,gromadzenie materiałów o naszym regionie oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych użytkowników.Biblioteka jest miejscem do którego trafiają zarówno dzieci i młodzież, dorośli i osoby starsze.Każda z tych grup wymaga indywidualnego podejścia, tak by trafnie zrozumieć potrzeby i zainteresowania, którymi się kierują.W 2020 roku liczba stałych, aktywnie wypożyczających czytelników wyniosła 1414 (7,7) czytelników na 100 mieszkańców Gminy).

kontakt:

Biblioteka Bubliczna w Gdowie ul. Krakowska 398, 32-420 Gdów, dyrektor Maciej Gibała

 •     godziny otwarcia: 9.00-19.00 (poniedziałek-piątek) tel. 12 250 09 87, e:mail: bibgdow@wp.pl

3. Publiczna Szkoła Muzyczna w Gdowie

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie rozpoczęła swoją działalność 1 września 2008 roku.
Organ prowadzący:
Gmina Gdów
Wójt: Zbigniew Wojas
Organ nadzorujący:
Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wizytator: mgr Jolanta Chliszcz

Kształcenie jest nieodpłatne. Odbywa się na dwóch poziomach.

 •     w cyklu 6-letnim
 •     w cyklu 4-letnim

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 •     fortepian
 •     skrzypce
 •     wiolonczela
 •     gitara
 •     akordeon
 •     flet
 •     klarnet
 •     obój
 •     saksofon
 •     trąbka
 •     puzon
 •     perkusja

kontakt :

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Gdowie,  Gdów 2, 32-420 Gdów,  
dyrektor Adam Czyżowski

 • tel./fax 12 251-52-22 e-mail: sekretariat@smgdow.pl
 • Szkoła ma swą siedzibę w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Gdowie (ul. Myślenicka).