Numery kontaktowe:

Podatki (wymiar podatków i opłat lokalnych, egzekucja i księgowość) - pok. 20
12 288 94 50

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, Rynek 40

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

 

Informacje podatkowe

(dotyczy osób fizycznych)

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach oraz informacji o lasach będących podstawą do dokonania zmian w ewidencji podatkowej powstaje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian takich jak: nabycie lub zbycie gruntu, zmiana powierzchni gruntu, zmiana powierzchni użytkowej budynku, zajęcie gruntu lub budynku na działalność gospodarczą, zmiana klasyfikacji gruntu.

Formularze informacji dostępne są w Urzędzie Gminy Gdów (pokój nr. 20) lub formie „do druku” poniżej. Aby poprawnie odczytywać wzory formularzy potrzebna jest aktualna wersja programu - link do pobrania programu. Plik należy zapisać na dysku lokalnym komputera.

Formularze:

a). wzory formularzy informacji podatkowych w sprawach podatku: leśnego, rolnego, od nieruchomości z tytułu których obowiązek podatkowy powstał do 30 czerwca 2019 r.

b). wzory formularzy informacji podatkowych w sprawach podatku: leśnego, rolnego, od nieruchomości z tytułu których obowiązek podatkowy powstał od 1 lipca 2019 r.

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Finansowym Urzędu Gminy Gdów 12 288 94 50 lub osobiście w pok. 20.