Odpady rolnicze

Informacja dla rolników

Z uwagi na wciąż powracający problem utylizacji niektórych odpadów powstających w toku prowadzenia produkcji rolnej Małopolska Izba Rolnicza przedstawia dwie oferty uzyskane od podmiotów zajmujących ich utylizacją:

1. Your Partner Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, magazyn: Chemiczna 156a, 33-100 Tarnów, tel.: 692 586 284, tel. 14 623 07 26, www.yourpartner.pl, www.ekoloko.com.pl

Firma oferuje utylizację opakowań po nawozach (w tym opakowań typu big bag, worków foliowych), utylizację folii rolniczych (w tym utylizację foli po sianokiszonkach oraz siatek do pras zwijających, geowłókniny itp.) oraz opon (w tym opon rolniczych i do samochodów ciężarowych).

1. Opakowania typu big bag, folie rolnicze (w tym: worki po nawozach PE itp.), cena odpadów:
a) przyjmowanych w Tarnowie przy ul. Chemicznej - 300 zł/Mg
b) odbieranych z miasta oraz gminy Tarnów – 680 zł/Mg
c) odbieranych z województwa małopolskiego – 300 zł/Mg plus transport z miejsca odbioru do Tarnowa: 6 zł/km

2. Folie rolnicze (w tym: folie z sianokiszonek, siatki do pras zwijających, fole z upraw pod osłonami, agrowłókniny, sznurek rolniczy itp.), cena odpadów:
a) przyjmowanych w Tarnowie przy ul. Chemicznej - 780 zł/Mg
b) odbieranych z miasta oraz gminy Tarnów – 980 zł/Mg
c) odbieranych z województwa małopolskiego – 780 zł/Mg plus transport z miejsca odbioru do Tarnowa: 6 zł/km

3. Opony osobowe i ciężarowe, cena odpadów:
a) przyjmowanych w Tarnowie przy ul. Chemicznej – 480 zł/Mg
b) odbieranych z miasta oraz gminy Tarnów – 580 zł/Mg
c) odbieranych z województwa małopolskiego – 480 zł/Mg plus transport z miejsca odbioru do Tarnowa: 6 zł/ km

Cenę za opony od ciągników i maszyn rolniczych oraz kombajnów i sieczkarni samobieżnych ustalane indywidualnie w zależności od rozmiaru, ciężaru i ilości odpadów.

2. Sinoma Kraków – Centrala i Oddział Główny, ul. Brzeska 2, tel.: 12 644 19 02, tel.: 12 640 80 15, tel.: 12 640 80 16, e-mail: sinoma@sinoma.pl

1) big bagi po nawozach bez wkładki foliowej, kod odpadu 15 01 02 - płacimy 50,00zł netto/1Mg
2) big bagi po nawozach z wkładką foliową, kod odpadu 15 01 02 - opłata 50,00zł netto/1Mg

Odpady należy dostarczyć do naszego zakładu w Krakowie ul. Brzeska 2

Jeżeli gospodarstwo ma powyżej 70 hektarów konieczne jest wystawienie Karty Przekazania Odpadów w systemie BDO. Nasze dane: BDO 000014166, MPD 0001 (Siedziba).

Jeżeli gospodarstwo ma mniej niż 70 hektarów konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zwolnieniu z ewidencji BDO.