Mieszkaniec Gminy Gdów -nasze sprawy

Drodzy Mieszkańcy!

W celu realizacji zadań i spraw publicznych o znaczeniu lokalnym opracowany został poniższy panel z odnośnikami do najważniejszych dziedzin, które swoim zakresem obejmują zadania gminy podejmowane w interesie mieszkańców.

                     WYBORY 2023

Ochrona środowiska

Ochrona zdrowia

Bezpieczeństwo

Podatki lokalne

Oświata

Pomoc społeczna

Organizacje pozarządowe

Seniorzy-gdowski UTW
Parafie
Sołectwa
Sport

Kultura

Karta Dużej Rodziny
 

SMS-owy System Ostrzegania i Informowania
 

Gminne Linie Komunikacyjne (transport publiczny)

INFORMATOR -zimowe utrzymanie dróg

Niedpłatna pomoc prawna

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023