Zwalczanie Inwazyjnych Gatunków Obcych (IGO)

W przypadku napotkania Inwazyjnego Gatunku Obcego (IGO), na terenie Gminy Gdów, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Gdów.

Lista inwazyjnych gatunków obcych stawarzających zagrożenie dla Unii/Polski: Lista_IGO_UE_i_PL_rozp_RM_2022_nowa_docx. Informacje o znanych stanowiskach IGO stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski na terenie Polski są dostępne na portalu Geoserwis.

Osoba która stwierdzi obecność IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski w środowisku na nowych stanowiskach dokonuje jego zgłoszenia na piśmie:
- w postaci papierowej poprzez złożenie na dzienniku podawczym lub przez wysłanie za pomocą poczty tradycyjnej,
- w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na adres e-mailowy urzad@gdow.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • 1) dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
  • 2) nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  • 3) liczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
  • 4) miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku IGO (obręb i numer działki);
  • 5) fotografię potwierdzającą obecność w środowisku  IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski, w przypadku gdy została wykonana.

Urząd weryfikuje zgłoszenie, a następnie przekazuje je organowi właściwemu do wprowadzenia tych danych do Centralnego Rejestru Danych o IGO:  regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ), dyrektorowi parku narodowego (DPN), dyrektorowi urzędu morskiego (DUM) lub Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (GIRM). Dane o stwierdzeniach IGO wprowadzone do Rejestru są widoczne w Geoserwisie.

Po wprowadzeniu danych do Centralnego Rejestru Danych o IGO, gmina informuje podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie działań zaradczych o stwierdzeniu obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski rozprzestrzenionego na szeroką skalę oraz o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o gatunkach obcych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1718 z późn. zm.)

Do IGO napotykanego na terenie naszej gminy należy barszcz Sosnowskiego, który występuje na polach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych itp. Roślina zwana jest potocznie "zemstą Stalina". W czasach PRL-u miała służyć jako pasza dla bydła, a okazała się groźną dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Szkodliwość roślin barszczu Sosnowskiego wynika z ich właściwości parzących i alergizujących. Działanie parzące ma cała roślina, a zwłaszcza liście (sok rośliny) i może wywołać u człowieka reakcje skórne, podobne do poparzeń nawet III stopnia. I nie musi to być efekt jej dotknięcia – wystarczy samo przebywanie w odległości około 5 metrów od niej. Ryzyko wzrasta w okresie kwitnienia i przy upalnej pogodzie.

Utrudnieniem w zwalczaniu tej rośliny jest wysoki współczynnik rozmnażania, odporność na herbicydy oraz potrzeba wieloletniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na obszarze jej występowania. Nasiona tej rośliny zalegają w glebie i zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat. W praktyce stosuje się dwa sposoby zwalczania barszczu: mechaniczny polegający na wykopywaniu korzeni lub wielokrotne koszenie w ciągu okresu wegetacyjnego oraz sposób chemiczny poprzez stosowanie herbicydów (od maja do września).

Na zgłoszonych obszarach specjalistyczna firma wykonuje odpowiednie zabiegi zwalczające niebezpieczną roślinę.