Barszcz Sosnowskiego - usuwanie

Gmina Gdów od kilku lat konsekwentnie pozyskuje środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i podejmuje działania związane z eliminacją skupisk barszczu Sosnowskiego, który jest niebezpieczny dla ludzi.

Mieszkańców prosimy, by miejsca występowania roślin zgłaszali do Urzedu Gminy na piśmie albo w formie elektronicznej, np. na elektroniczną skrzynkę podawczą lub na adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres lub siedzibę, lub adres poczty elektronicznej, lub numer telefonu zgłaszającego;
  •  nazwę IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  • iczbę okazów IGO lub określenie zajmowanej przez nie powierzchni, o ile jest to możliwe do ustalenia;
  • miejsce i datę stwierdzenia obecności w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski;
  •  fotografię potwierdzającą obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii/Polski, w przypadku gdy została wykonana.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o gatunkach obcych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1718 z późn. zm.)

Barszcz Sosnowskiego występuje na polach, nieużytkach, nad brzegami cieków wodnych itp. Roślina zwana jest potocznie "zemstą Stalina". W czasach PRL-u miała służyć jako pasza dla bydła, a okazała się groźną dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Szkodliwość roślin barszczu Sosnowskiego wynika z ich właściwości parzących i alergizujących. Działanie parzące ma cała roślina, a zwłaszcza liście (sok rośliny). Ma też jeszcze jedną wadę – może wywołać u człowieka reakcje skórne, podobne do poparzeń nawet III stopnia. I nie musi to być efekt jej dotknięcia – wystarczy samo przebywanie w odległości około 5 metrów od niej. Ryzyko wzrasta w okresie kwitnienia i przy upalnej pogodzie.

Utrudnieniem w zwalczaniu tej rośliny jest wysoki współczynnik rozmnażania, odporność na herbicydy oraz potrzeba wieloletniego i dokładnego stosowania zabiegów niszczących na obszarze jej występowania. Nasiona tej rośliny zalegają w glebie i zachowują zdolność kiełkowania do 5 lat. W praktyce stosuje się dwa sposoby zwalczania barszczu: mechaniczny polegający na wykopywaniu korzeni lub wielokrotne koszenie w ciągu okresu wegetacyjnego oraz sposób chemiczny poprzez stosowanie herbicydów (od maja do września).

Na zgłoszonych obszarach specjalistyczna firma wykonuje odpowiednie zabiegi zwalczające niebezpieczną roślinę.

Więcej informacji na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.