Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIA WPISANE DO KRS

  • Federacja Obywatelska na Rzecz Tożsamości i Aktywności Lokalnej, adres: Gdów 636, 32-420 Gdów, KRS 0000759306
  • Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD, Gdów 636 , adres: 32-420 Gdów,  KRS 0000240787
  • Stowarzyszenia Wędkarskie Nieznanowice 2016, adres: Nieznanowice 126, 32-420 Gdów, KRS 0000611550
  • Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa”, adres: Pierzchów 100, 32-420 Gdów, KRS 0000218724
  • Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów, Osób Niepełnosprawnych w Gdowie, adres: Gdów 398, 32-420 Gdów, KRS 0000256300
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice, adres: Nieznanowice 151, 32-420 Gdów, KRS 0000299124
  • Stowarzyszenie Wiejskie „Nasza Przestrzeń”, adres: Winiary 243, 32-420 Gdów,  KRS 0000397868
  • Stowarzyszenie Historia i Tradycja,  adres: Gdów 40, 32-420 Gdów, KRS 0000733414
  • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów, adres: Gdów 40, 32-420 Gdów,  KRS 0000796348
  • Stowarzyszenie Książnice nad Rabą, adres: Książnice 76, 32-420 Gdów KRS 0000954779