Przedsiębiorca
Gminy Gdów

Poniższa strona została stworzona z zamiarem ułatwienia dostępu do informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszej Gminy.

Informacje tutaj zamieszczane mają zadanie wspierać osoby zakładające własną działalność gospodarczą oraz promować i premiować przedsiębiorczość.

Działalność gospodarcza

Tereny inwestycyjne

Przetargi