Zagospodarowanie przestrzenne

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Beata Podkul - kierownik referatu
I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.105