Pomoc społeczna

Gmina Gdów, jako jednostka samorządu terytorialnego, realizuje swoje zadania w zakresie pomocy społecznej poprzez jednostki organizacyjne: