Referaty i struktura Urzędu Gminy

Dane teleadresowe:

 • 32-420 Gdów, Rynek 40 tel. 12 251 41 66, 12 251 42 66, 12 251 43 66 fax. 12 251 40 05
 • e–mail: urzad@gdow.pl,  www.gdow.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy:

 • Poniedziałek 8:30 - 18:00 Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30 Piątek 7:30 - 14:00

Godziny pracy Kasy w Urzędzie Gminy:

 • Poniedziałek 8:30 - 16:15 Wtorek - Czwartek 7:30 - 14:30 Piątek 7:30 - 13:15

KIEROWNICTWO URZĘDU

Zbigniew Wojas - Wójt Gminy Gdów

 • I piętro pok.25; centrala tel. 12 251-43-66

Grzegorz Piętak - Zastępca Wójta

 • I piętro pok. 26, tel.  12 251 42 42  lub cntrala 12 251 41 66 i nr wew. 119

Bożena Malarczyk -  Sekretarz Gminy

 • I piętro pok.27,  tel. 12 251-45-45 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 119

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH, URZĄD STANU CYWILNEGO

Bożena Malarczyk – Sekretarz Gminy, kierownik Referatu

I piętro pok.27, tel. 12 251-45-45 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 125

 • Aleksandra Stanak, Izabella Tokarz – Grabka – Sekretariat I piętro pok.24; tel. 12 251-43-66 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 119, fax.12 251-40-05
 • Lidia Dobranowska-Szostak, Iwona Ruman Biuro obsługi mieszkańców, Dziennik Podawczy parter; tel.: 12 251-41-66, 12 251-42-66 (nr wew.101)
 • Joanna Pawlik, Kinga Kufta - ewidencja ludności, dowody osobiste parter pok.4; tel. 12 288-96-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 102
 • Katarzyna Dudek, Justyna Ostafil - Urząd Stanu Cywilnego parter pok.3; tel.12 251-43-23 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.103
 • Marcin Mikuła - ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; parter pok. 12; tel. 12 251-51-22 wew. 140
 • Stanisława Trojańska - kadry dla pracowników I piętro pok.34; tel.12 251-04-96 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.108
 • Maciej Rybak - obsługa Rady Gminy, nadzór nad archiwum zakładowym UG poddasze pok.51; tel.12 288-96-51 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.116
 • Piotr Kulczykowski - administrator sieci informatycznej, informatyk pok.33; tel.12 288-95-21 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.131
 • Monika Urbanik – Małek – Powiatowy Urząd Pracy - filia w Gdowie Budynek OSP Gdów (ul. Bocheńska 1155), II piętro, tel. 12 251 02 79

REFERAT FINANSOWY

Katarzyna Lisowska - Skarbnik Gminy, kierownik referatu

I piętro pok.28; tel.12 251-40-77 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 128

 • Joanna Kucharz, Ewa Kmiecik, Monika Dudek - księgowość, sprawozdawczość I piętro pok.23; tel.12 288-96-50 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.123
 • Dorota Janic - płace, ZUS, podatek dochodowy; I piętro pok.22; tel.12 251-41-17 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.133
 • Anna Noszkiewicz – Mróz, Monika Pabian - Stopa - różne rozliczenia (w tym czynsze), rozliczenia z tytułu VAT, środki rad sołeckiech I piętro pok.21; tel. centrala 12 251 41 66 i nr wew.104
 • Renata Krzek, Paweł Kasprzyk – planowanie i wykonywanie budżetu, inwestycje, środki trwałe; Bogumiła Daniel - księgowość I piętro pok.22; tel. centrala 12 251 41 66 i nr wew.107
 • Ilona Tabor, Renata Żak, Izabela Nawalany, Aneta Rybicka-Kajtoch - wymiar podatków i opłat lokalnych, egzekucja i księgowość podatków I piętro pok.20; tel.12 288-94-50 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.120
 • Barbara Figiel, Marta Obrał – Tuleja - wymiar podatków i opłat lokalnych, egzekucja i księgowość podatków I piętro pok.20; centrala 12 251 41 66 i nr wew.113
 • Agata Węglarz – kasa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych parter; tel. centrala 12 251 41 66 i nr wew.109

REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Beata Podkul - kierownik referatu

I piętro pok.35; tel.12 288-94-40 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.105

 • Urszula Dobosz-Dzióbek – zamówienia publiczne I piętro pok.32; tel.centrala 12 251 41 66 i nr wew.138
 • Beata Wróbel – Cichecka, Monika Szczepańska - planowanie przestrzenne I piętro pok.36; tel.12 288-96-41 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.106
 •  Ewa Mróz, Jacek Wiśniowski - gospodarka nieruchomościami komunalnymi I piętro pok.31; tel.12 288-94-30 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.212

REFERAT ZARZĄDZANIA DROGAMI

Jarosław Turecki - kierownik referatu

parter - wejście boczne do budynku, tel.12 251-55-32 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 136

 • Joanna Substelna - Łakomy - zarządzanie drogami gminnymi, inwestycje drogowe parter - wejście boczne do budynku, tel.12 251-55-32 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.136
 • Marta Węglarz - wydawanie decyzji, oświadczeń, uzgodnień, lokalizacji parter - wejście boczne do budynku, tel.12 251-55-32 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew. 136

REFERAT PRZEDSIĘWZIĘĆ SPOŁECZNO - GOSPODARCZYCH GMINY

Łukasz Wojtan - kierownik referatu

parter pok.2; tel.12 251-46-14 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.122

 • Anna Osielczak – poprawa jakości powietrza (projekt LIFE) parter pok.2; tel.12 251-46-14 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.122
 • Katarzyna Strojny - strategie gospodarcze i społeczne gminy, aplikacje o środki zewnętrzne parter pok.2; tel.12 251-46-14 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.122

REFERAT ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Tomasz Miszczyk - kierownik referatu

parter pok.7; tel.12 251-04-95 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.111

 • Agata Czarnota, Tomasz Miszczyk - rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska parter pok.7; tel.12 251-04-95 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.111
 • Robert Satoła, Wioleta Dobrowolska - rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska parter pok.8; tel. 12 251-06-70 lub centrala 12 251 41 66 i nr. wew.114
 • Agnieszka Graboś, Małgorzata Gawin - gospodarowanie odpadami komunalnymi parter pok.11; tel. 12 251-55-01 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.134
 • Anna Serafin - gospodarowanie odpadami komunalnymi parter pok.10; tel.12 251-05-50 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.110
 • Tomasz Wątroba – obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

REFERAT WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

Edyta Trojańska – Urbanik - kierownik referatu

poddasze pok.48 ; tel.12 251-41-66; nr wew. 126

 • Waldemar Matuszyk-Strefy Rekreacji Zarabie I i Zarabie II

REFERAT OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Karol Surma - kierownik referatu

Budynek OSP w Gdowie, Gdów 1155 piętro II  pok.20 ; tel.12 391 55 53

 • Janusz Ciężarek - sprawy obronne i wojskowe, zarządzanie kryzysowe, informacje niejawne pok.20 ; tel.12 391 55 53

BIURO RADCÓW PRAWNYCH URZĘDU GMINY

 • Sebastian Skrzyszowski – radca prawny (koordynator) I piętro pok.34; tel.12 251-04-96 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.108
 • Joanna Skrzyszowska – radca prawny I piętro pok.32; tel.12 288-95-20 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.138

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW

 • parter pok.6; (informacja dotycząca godzin otwarcia PUNKTU: tel. centrala 12 251 41 66 i nr wew.132)

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"

 • partek pok. 9; (informacja na temat godzin otwarcia PUNKTU: tel. 784-960-076)

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź