Państwowy Fundusz Celowy

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadania realizowane przez Gminę Gdów w roku 20191. Remont drogi gminnej nr 560112K w km 0+356 – 0+450 oraz 0+559 – 0+822 położonej w miejscowości Niegowić, powiat wielicki, Gmina Gdów
Dofinansowanie: 96.473,00 zł

Całkowita wartość zadania: 137.818,77 zł

2. Remont drogi gminnej nr 560110K w km 2+722 – 3+440 położonej w miejscowości Pierzchów, powiat wielicki, Gmina Gdów
Dofinansowanie: 168.835,00 zł

Całkowita wartość zadania: 241.192,90 zł


Zadania realizowane przez Gminę Gdów w roku 2020

1. Remont drogi gminnej nr 560123K w km 0+259,00 – 1+979,00 (z wyłączeniem km 0+419,00 – 0+520,00) w miejscowości Gdów i Kunice, Gmina Gdów
Dofinansowanie: 221.750,00 zł

Całkowita wartość zadania: 391.534,10 zł

2. Remont drogi gminnej nr 560184K w km 0+000,00 – 0+955,00 ( z wyłączeniem km 0+710,00 – 0+955,00) w miejscowości Jaroszówka, Gmina Gdów
Dofinansowanie: 67.759,00 zł

Całkowita wartość zadania: 112.933,07 zł

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 560116K w km od 2+883,00 do 3+105,90 w miejscowości Wieniec, Gmina Gdów
Dofinansowanie: 165.955,00 zł

Całkowita wartość zadania: 286.140,78 zł


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zadania realizowane przez Gminę Gdów w roku 2021

1.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 633/1 polegająca na budowie chodnika: odcinek I w km od 0+000,00 do km 0+082,50 i odcinek II w km od 0+113,43 do km 0+292,61 w miejscowości Gdów, Gmina Gdów
Dofinansowanie: 115.472,84 zł

Całkowita wartość zadania: 209.951,80 zł

2. Remont drogi gminnej nr 560107K w km od 0+000,00 do km 2+357,00 w miejscowości Liplas i Wiatowice, Gmina Gdów
Dofinansowanie: 557.771,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.014.130,19 zł


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Zadania realizowane przez Gminę Gdów w roku 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania
„Remont drogi gminnej nr 560154K w km od 0+000,00 do km 0+356,00 w miejscowości Szczytniki, Gmina Gdów”
 
Dofinansowanie: 187 442,00 zł

Całkowita wartość zadania: 363.081,77 zł


Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego w roku 2022

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:

  • a)    Droga w miejscowości Marszowice nr działki 562/1 o długości 80mb.,
  • b)    Droga w miejscowości Marszowice nr działki 585 o długości 225mb.,
  • c)    Droga w miejscowości Niżowa nr działki 168 o długości 142mb.,
  • d)    Droga w miejscowości Zręczyce nr działki 286 o długości 433mb.,
  • e)    Droga w miejscowości Zręczyce nr działki 189/1 o długości 121mb.,
  • f)    Droga w miejscowości Niewiarów nr działki 133/2 o długości 150mb.,
  • g)    Droga w miejscowości Książnice nr działki 932/2 o długości 150mb.,
  • h)    Droga w miejscowości Cichawa nr działki 904 o długości 130mb.,

Całkowity koszt zadania: 419.498,64 zł
Dofinansowanie: 231.508,00 zł