Rada Gminy

Biuro Rady Gminy Gdów

  • Maciej Rybak - obsługa Rady Gminy, nadzór nad archiwum zakładowym UG
  • poddasze pok.51; tel.12 288-96-51 lub centrala 12 251 41 66 i nr wew.116 w godzinanch pracy Urzędu
  • e-mail: rada_gminy@gdow.pl