Wykaz jednostek OSP

Na terenie Gminy Gdów funkcjonuje 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym trzy włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego).

 1. OSP BILCZYCE
 2. OSP CICHAWA
 3. OSP FAŁKOWICE
 4. OSP GDÓW-Ochotnicza Straż Pożarna będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, specjalizacja: ratownictwo wysokościowe, ratownictwo wodne, ratownictwo techniczne, ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze, ratownictwo chemiczne
 5. OSP KLĘCZANA
 6. OSP KSIĄŻNICE
 7. OSP KUNICE
 8. OSP LIPLAS
 9. OSP MARSZOWICE
 10. OSP NIEGOWIĆ
 11. OSP NIEWIARÓW
 12. OSP NIEZNANOWICE
 13. OSP PIERZCHÓW Ochotnicza Straż Pożarna będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, specjalizacja: ratownictwo techniczne
 14. OSP STRYSZOWA
 15. OSP SZCZYTNIKI
 16. OSP WIATOWICE
 17. OSP WIENIEC
 18. OSP WINIARY Ochotnicza Straż Pożarna będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, specjalizacja: ratownictwo techniczne
 19. OSP ZAGÓRZANY
 20. OSP ZRĘCZYCE