Harmonogram zbiórki odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe w roku 2024 r. do pobrania TUTAJ

Odpady komunalne oraz surowce wtórne należy wystawiać przed posesje najpóźniej do godziny 7:00 w dniu odbioru. Worki z surowcami wtórnymi należy wystawiać  związane po napełnieniu do pełnej objętości. Prosimy o zwrócenie uwagi na zawartość wystawianych surowców wtórnych.

W przypadku, gdy worki z surowcami wtórnymi zanieczyszczone będą innymi odpadami firma odbierająca odpady ma obowiązek zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gdów zgłosić zaistniały fakt do Urzędu Gminy Gdów.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (bez elektrosprzętu oraz zużytych opon), armatury kuchennej i łazienkowej oraz pozbawionych szyb: okien, drzwi i mebli odbywać się  będzie na zasadzie wystawki we wskazanych terminach. Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części samochodowe oraz odpady poremontowe.