I.Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Gdów są niezwykle prężne, a zaangażowanie społeczne mieszkańców widać na wielu płaszczyznach - od sportu poprzez działalność historyczną, kulturalną, ekologiczną, w obszarze ochrony środowiska, charytatywną, związaną z dbałością o nasz region i jego zwyczaje, po zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i likwidację zagrożeń. W większości miejscowościach aktywnie działają Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne. W wielu przypadkach organizacje lokalne mają wielopokoleniowe tradycje, a w działalność społeczną angażują się całe rodziny.

Równie aktywne są Kluby Sportowe, a wśród dyscyplin cieszących się największym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych należą m.in piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka, sztuki walki czy bieganie. Wspomnieć należy również o organizacjach działających w obszarze ochrony zdrowia i na rzecz osób niepełnosprawnych. Prowadzą one m.in. rehabilitację mieszańców Gminy Gdów, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych np. Warsztaty Terapii Zajęciowej i Centrum Wolontariatu, działalność charytatywną, wspierają osoby chore i pokrzywdzone przez los, otaczają wsparciem potrzebujących i ich rodziny. Z kolei najbardziej aktywnymi grupami działającymi w obszarze ochrony środowiska i ekologii są wędkarze oraz osoby dbające o rzekę Rabę i jej otoczenie.

Referat Współpracy, Komunikacji Społecznej i Promocji

Pok.48 /poddasze/

12 251-43-66 /centrala/ wew. 142 lub 501-225-365  

Kierownik: Edyta Trojańska-Urbanik, e-mail: etrojanska@gdow.pl


dokumenty: