Usuwanie azbestu

Dofinansowanie wywozu i utylizacji odpadów zawierających azbest Procedura dotyczy osób fizycznych posiadających zdemontowane materiały zawierające azbest na terenie gminy Gdów.
Wywóz odpadów zawierających azbest jest organizowany w trzecim kwartale roku.
Termin składania wniosków o dofinansowanie:

  • 30 sierpnia br. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Wybrana przez gminę uprawniona firma otrzyma wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Zabezpieczone przed pyleniem odpady azbestowe powinny być zmagazynowane w miejscu dogodnego podjazdu środka transportowego odbierającego odpady. Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane będzie kartą przekazania odpadu.