WYBORY 2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - pobierz plik pdf


OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie
z dnia 21 września 2023 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie
z dnia 21 września 2023 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora
w okręgu wyborczym nr 34 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Transport zbiorowy w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP – 15.10.2023

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zaplanowane są na dzień 15 października br. (niedziela), informujemy, że w dniu wyborów funkcjonować będą Gminne Linie Komunikacyjne (GLK) zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie.

 • Szczegóły dotyczące rozkładów GLK znajdują się na stronie Gminy Gdów w zakładce: Mieszkaniec/Gminne Linie Komunikacyjne (transport publiczny)
 • Ponadto dodatkowo w tym dniu uruchomione zostaną kursy linii A18 Wieliczka-Siedlec, zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Rozkład dostępny na stronie Kolei Małopolskich: linia A18 - rozkład

UCHWAŁA NR 211/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania
oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

UCHWAŁA- pobierz


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II nr 185/2023 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego nr 185/2023 pobierz

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego nr 185/2023 wraz z załącznikami do postanowienia pobierz


ZARZĄDZENIE NR 85/2023
WÓJTA GMINY GDÓW
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Gdów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz umieszczanie plakatów wyborczych przez komitety wyborcze w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych - Przejdź do informacji


Transport do lokali wyborczych - wybory parlamentarne 2023 - Przejdź do informacji


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GDÓW
z dnia 13 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 S 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Wójt Gminy Gdów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO w celu przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - Przejdź do informacji


OBWIESZCZENIE
PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 sierpnia 2023 r.
o okregach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Informacje dot. zgłoszeń Kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 1. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego-pobierz pdf

 2. UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych  obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego-pobierz pdf

 3. Zgłoszenie Kandydata do Komisji Wyborczej/indywidualne-pobierz pdf

 4. Zgłoszenie Kandydata do Komisji Wyborczej/Komitet Wyborczy-pobierz pdf


 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (kalendarz wyborczy) pobierz pdf
 • Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością pobierz pdf
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa pobierz pdf
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa pobierz pdf
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa pobierz pdf
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego pobierz pd

POSTANOWIENIE Nr 118/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II
z dnia 4 sierpnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


POSTANOWIENIE Nr 102/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II
z dnia 22 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Gdów na stałe obwody głosowania


 Postanowienie Nr 45/2023  Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dn.28 kwietnia 2023r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gdów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Nr 48/2023  Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dn.28 kwietnia 2023r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Gdów na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu