Działalność gospodarcza

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU GMINY GDÓW

  •  Marcin Mikuła - ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; parter pok. 12; tel. 12 251-51-22 wew. 140

Zapraszamy do zapoznania się z przygotownymi informacjami dotyczącymi: