Spółdzielnia Socjalna TRADYCJE REGIONALNE

Spółdzielnia Socjalna Tradycje Regionalne została powołana Uchwałą nr 2/2019 z dnia 16.09.2019 r. przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów oraz Gminę Gdów. Na czele jednostki stoi Prezes, a nadzór nad jej działalnością sprawuje Wójt Gminy Gdów.

Gminy Gdów. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem osób łączącym  cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji  pozarządowej. Członkami spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w  50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Ustawowo celem spółdzielni jest powrót do uregulowanego życia społecznego i  aktywności na rynku pracy jej członków. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.
 
Od początku swojej działalności Spółdzielnia prowadziła działalność na rzecz reintegracji społecznej poprzez odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni umiejętności uczestniczenia w  życiu społeczności lokalnej oraz pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz reintegracji zawodowej poprzez odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy członków Spółdzielni. Prowadziła ona również działalność społeczną i kulturalna – oświatową na rzecz swoich członków, a także ich środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną.

Od 04.11.2019 r. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są: wytwarzanie gotowych posiłków i dań produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i  ciastek,  ruchome placówki gastronomiczne, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne  przygotowywanie i  dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), pozostała usługowa działalność gastronomiczna, przygotowywanie i podawanie napojów, obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów  przemysłowych.


Spółdzielnia Socjalna Tradycje Regionalne
Gdów 1206 (budynek dawnego gminazjum) Prezes: Dominik Malarczyk
sekretariat@tradycjeregionalne.pl  zobacz aktualną ofertę Spódzielni