Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNA

Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, że od dnia 1 lipca 2023 r. nieodpłatne porady prawne i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wielickiego świadczone będą wyłącznie w formie porad stacjonarnych w punktach. Aby uzyskać darmową pomoc prawną należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od tego dnia na wizyty zdalne mogą być zapisywane wyłącznie osoby z trudnościami w poruszaniu i komunikowaniu się, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Osoby te mogą skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnych terminach, składając wcześniej ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ wraz z podpisanym oświadczeniem. Można je wypełnić na gotowym formularzu – załącznik do pobrania  albo sporządzić własnoręcznie wg wzoru. Następnie zdjęcie lub skan należy wysłać na adres e -mail: aleksandra.swietek@powiatwielicki.pl lub pomocprawna@powiatwielicki.pl  albo dostarczyć do urzędu inną dostępną drogą. Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

W wyjątkowych sytuacjach ZAMÓWIENIE można również przekazać USTNIE, pod numerem do telefonicznych zapisów na porady: 12 399-98-36.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu wielickiego:

1. Urząd Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 • Poniedziałek w godzinach od 17.00 do 21.00
 • Wtorek w godzinach od 15.00 do 19.00
 • Środa w godzinach od 15.00 do 19.00
 • Czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00
 • Piątek w godzinach od 14.00 do 18.00

2. Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie

 • Poniedziałek w godzinach od  12:30  do 16:30
 • Wtorek w godzinach od  7:30 do 11:30
 • Środa w godzinach od 7:30 do 11:30
 • Czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30
 • Piątek w godzinach od 9:00 do 13:00

3. Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE - Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 • Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 12.00
 • Wtorek w godzinach od 7.30 do 11.30
 • Środa w godzinach od 7.30 do 11.30
 • Czwartek w godzinach od 7.30 do 11.30
 • Piątek w godzinach od 7.30 do 11.30

4. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka – – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE -Stowarzyszenie Sursum Corda, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 • Poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
 • Wtorek w godzinach od 7.30 do 11.30
 • Środa w godzinach od 9:00 do 13.00
 • Czwartek w godzinach od 7.30 do 11.30
 • Piątek w godzinach od 9:00 do 13.00

5. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka – ADWOKACI  wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 • Poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00
 • Wtorek w godzinach od 11.30 do 15.30
 • Środa w godzinach od 7.30 do 11.30
 • Czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30
 • Piątek w godzinach od 7.30 do 11.30

6. Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka – ADWOKAT i RADCA PRAWNY - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 

 • Poniedziałek w godzinach 8:00-12:00
 • Wtorek w godzinach 7:30-11:30
 • Środa w godzinach 11:30-15:30
 • Czwartek w godzinach 7:30-11:30
 • Piątek w godzinach  11:30-15:30


Dodatkowo przedstawiamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wielickiego.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonów, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi. Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Lista do pobrania: załącznik – Lista npp 2023