1. Rada Gminy Gdów

Rada Gminy Gdów liczy 15. radnych w następującym składzie:

Jerzy Badura, Maciej Bednarczyk, Krzysztof Bzdyl, Krzysztof Chyrc, Zbigniew Gumułka, Marcin Kyrc, Dominika Linczowska, Daniel Majka, Józef Obrał, Tomasz Skowronek, Grzegorz Tabor, Agnieszka Weszka, Zbigniew Włodarczyk, Lucyna Włodarz, Jan Zawała.

    Przewodniczący Rady Gminy Gdów - Dominika Linczowska
    V-ce przewodniczący Rady Gminy Gdów - Jan Zawała, Grzegorz Tabor

W Radzie Gminy Gdów działają cztery komisje stałe:

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący- Zbigniew Gumułka
 • Wiceprzewodniczący- Agnieszka Weszka
 • Członkowie: Jerzy Badura, Maciej Bednarczyk, Tomasz Skowronek, Zbigniew Włodarczyk, Lucyna Włodarz

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 • Przewodniczący- Józef Obrał
 • Wiceprzewodniczący- Lucyna Włodarz
 • Członkowie: Krzysztof Bzdyl, Krzysztof Chyrc, Zbigniew Gumułka, Agnieszka Weszka, Jan Zawała

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Przewodniczący- Zbigniew Włodarczyk
 • Wiceprzewodniczący- Krzysztof Bzdyl
 • Członkowie: Jerzy Badura, Zbigniew Gumułka, Marcin Kyrc, Daniel Majka, Józef Obrał

Komisja Infrastruktury Społecznej

 • Przewodniczący- Maciej Bednarczyk
 • Wiceprzewodniczący- Krzysztof Chyrc
 • Członkowie: Marcin Kyrc, Daniel Majka, Tomasz Skowronek, Grzegorz Tabor, Jan Zawała

Biuro Rady Gminy Gdów

 •     Maciej Rybak - obsługa Rady Gminy, nadzór nad archiwum zakładowym UG poddasze pok.51; tel.12 288-96-51 lub centrala 1162.

2. Sesje Rady Gminy Gdów