1. Rada Gminy Gdów

Rada Gminy Gdów liczy 15. radnych w następującym składzie:

Jerzy Badura, Krzysztof Chyrc, Marcin Ciężarek, Tadeusz Ciężarek, Zbigniew Gumułka, Dominika Linczowska, Jan Obra,ł Józef Obrał, Jerzy Stachnik, Szczepan Stopa, Katarzyna Szostak, Grzegorz Tabor, Andrzej Warta, Zbigniew Włodarczyk, Jan Zawała

    Przewodniczący Rady Gminy Gdów - Tadeusz Ciężarek
    V-ce przewodniczący Rady Gminy Gdów - Szczepan Stopa, Jan Zawała

W Radzie Gminy Gdów działają cztery komisje stałe:

Komisja Rewizyjna

  •     przewodniczący: Zbigniew Gumułka, wiceprzewodniczący: Jerzy Badura
  •     członkowie: Marcin Ciężarek, Dominika Linczowska, Jan Obrał, Jerzy Stachnik, Katarzyna Szostak

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy

  •     przewodniczący: Józef Obrał, wiceprzewodniczący: Dominika Linczowska
  •     członkowie: Zbigniew Gumułka, Szczepan Stopa, Grzegorz Tabor, Zbigniew Włodarczyk, Jan Zawała

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  •     przewodniczący: Zbigniew Włodarczyk, wiceprzewodniczący: Józef Obrał
  •     członkowie: Krzysztof Chyrc, Marcin Ciężarek, Jan Obrał, Grzegorz Tabor, Jerzy Stachnik

Komisja Infrastruktury Społecznej

  •     przewodniczący: Katarzyna Szostak, wiceprzewodniczący: Jan Zawała
  •     członkowie: Jerzy Badura, Krzysztof Chyrc, Jan Obrał, Szczepan Stopa, Andrzej Warta

Biuro Rady Gminy Gdów

  •     Maciej Rybak - obsługa Rady Gminy, nadzór nad archiwum zakładowym UG poddasze pok.51; tel.12 288-96-51 lub centrala 1162.

2. Sesje Rady Gminy Gdów