Gdów miastem?

Informacje 25 listopada 2021

Rada Gminy Gdów podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Gdów. W najbliższych tygodniach mieszkańcy Gminy Gdów wypowiedzą się w sprawie propozycji uzyskania praw miejskich dla Gdowa.

Analizując niezbędne wymogi stawiane miejscowościom starającym się o nadanie statusu miasta należy stwierdzić, że wieś Gdów spełnia kryteria przestrzenno-urbanistyczne tj.  posiada odpowiednią infrastrukturę techniczno-komunalną, posiada uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, a ponadto miejscowość charakteryzuje się miejskimi cechami funkcjonalno-przestrzennymi (układ urbanistyczny z rynkiem, zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie wykształcone centrum, brak zabudowy typu zagrodowego w obszarze zwartej zabudowy).

W zakresie  przesłanek historyczno-administracyjnych Gdów może się szczycić bogatą historią sięgającą XIII wieku (pierwsza wzmianka o miejscowości jest datowana na 1272 rok, a to oznacza, że w 2022 roku Gdów będzie obchodził 750. rocznicę lokacji). Dzieje miejscowości zostały opisane w licznych opracowaniach historycznych, w tym monografii Gminy Gdów.

Obecnie Gdów liczy ponad 4 300 mieszkańców, co stawia go na pozycji jednej z najliczniejszych wsi nie tylko w województwie małopolskim, ale w Polsce. W miejscowości funkcjonuje szereg instytucji publicznych: Urząd Gminy, Centrum Kultury, Biblioteka, kościół parafialny, szkoła podstawowa i średnia, przedszkola, hala sportowo-widowiskowa, praktyki lekarskie, apteki, liczne  markety i strefy rekreacji z bogatą ofertą spędzania czasu wolnego….

W najbliższych tygodniach zaprosimy mieszkańców Gminy Gdów, by w ramach konsultacji społecznych, wypowiedzieli się w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Gdów. Termin i formę konsultacji określi zarządzenie wydane przez Wójta Gminy Gdów.

O szczegółach konsultacji będziemy informować na bieżąco.

 


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastrukturaSport 22 lipca 2024

794 000 zł dofinansowania na modernizację boisk "ORLIK" w Gdowie i Niegowici

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT