Pomnik Bartosza Głowackiego w Gdowie będzie odnowiony

InformacjeKulturaInwestycje i infrastruktura 13 maja 2024

Gmina Gdów otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z Województwa Małopolskiego na prace  konserwatorskie i restauratorskie przy  pomniku Bartosza Głowackiego  w Gdowie w  ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej” w 2024 roku

Pomnik Bartosza Głowackiego w Gdowie, przy ul. Myślenickiej powstał w 109. rocznicę bitwy  pod Racławicami. Inicjatorem  jego powstania było  Krakowskie  Towarzystwo „Sokół”.  Upamiętnia on zarówno insurekcję kościuszkowską, jak i postać Bartosza Głowackiego, wywodzącego się chłopstwa bohatera bitwy pod Racławicami, któremu za pełną poświęcenia postawę podczas walki przyznano awans na stopień chorążego grenadierów  krakowskich. Bartosz Głowacki zmarł w  wyniku zadanych ran  w bitwie pod Szczekocinami, a w naszej historii pozostał symbolem odwagi i męstwa w walce o niepodległość.

Warto dodać, iż  gmina Gdów jest szczególnie  związana z insurekcją kościuszkowską, gdyż  to właśnie w Wiatowicach, w dworze u generałowej Dębnickiej, siostry generała Jana Henryka Dąbrowskiego, w 1794 roku gościł Tadeusz Kościuszko, który przyjechał z Drezna, by w okolicy Krakowa przygotować wybuch kolejnego powstania niepodległościowego. Kościuszko opracował tu plany powstania, którego miał zostać wodzem i nocował przed wyruszeniem do Krakowa, gdzie na Krakowskim Rynku 24 marca 1794 roku złożył przysięgę i oficjalnie rozpoczął insurekcję.

Pomnik   Bartosza Głowackiego ma formę obelisku, podstawowy element architektoniczny jest o wysokości 11,20 m. Obelisk  ma formę  ostrosłupa, a wykonany jest z  kamienia. Na ścianie frontowej orzeł metalowy i tablica z napisem "Cześć i chwała chłopu Polakowi Bartoszowi Głowackiemu bohaterowi z pod Racławic 1794-1903". Na bocznych ścianach wykute napisy: "Wszystko Bogu i Ojczyźnie", "W jedności siła Narodu", "Prawdą i Pracą".

Planowane  prace konserwatorskie obejmują: demontaż pomnika i  czyszczenie  metodą mechaniczna i chemiczną, wybicie wadliwych kitów i spoin, odsalanie kamienia, utwardzanie  kamienia,  zakup piaskowca do uzupełnienia  brakujących elementów, konserwację  płyty z  inskrypcją, herbu oraz  krzyża wieńczącego obelisk. Dodatkowo  planuje się wykonanie nowego fundamentu, uporządkowanie terenu wokół obiektu  oraz  wykonanie opaski z kostki brukowej

Wartość  zadania 45 387,00zł dofinansowanie 21 000,00złNajnowsze artykuły