Próbna ewakuacja w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzanach

Informacje 17 czerwca 2024

14 czerwca, podczas normalnej pracy ośrodka, gdy pracownicy i uczestnicy zajęć przebywali na jego terenie, odbyła się próbna ewakuacja placówki przeprowadzona wraz z Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, pod przewodnictwem kapitana Łukasza Tomczak. 

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie warunków, oraz organizacji ewakuacji przy zachowaniu procedur zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Alarm miał charakter oficjalny i został zgłoszony do Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie ŚDS został rozproszony tzw. sztuczny dym i rozległ się dźwięk alarmowy. Dyrektor placówki, po usłyszeniu komendy, zarządził ewakuację, a pracownicy i uczestnicy zajęć, zgodnie z planem ewakuacji podczas zagrożenia, sprawnie opuścili budynek.

Po sprawnym i bezpiecznym opuszczeniu placówki, uczestnicy i kadra zostali zapoznani z podstawowymi zasadami postępowania podczas pożaru. Na terenie ogrodu ŚDS został rozwinięty wąż strażacki, z którego uczestnicy i pracownicy mieli możliwość próby gaszenia pożaru, ponadto kadra została przeszkolona z obsługi gaśnic. 

Podczas alarmu przećwiczono ewakuację rannych, a wywołany alarm pozwolił na ocenę reakcji pracowników oraz uczestników. Założenie planu ewakuacji zostało sprawnie zrealizowane, co świadczy o dobrym przygotowaniu, samodyscyplinie, oraz odpowiedzialności strażaków jak i osób biorących udział w akcji.

Podopieczni oraz  Kierownik i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach składają podziękowania dla Szkoły Aspirantów  i kapitana Łukasza Tomczaka za sprawnie przeprowadzoną ewakuację i szkolenie Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach