Budowa zespołu boisk w Gdowie - informacja z otwarcia ofert

InformacjeInwestycje i infrastruktura 13 lutego 2023

W piątek, 10 lutego br. w Urzędzie Gminy Gdów zostały otwarte oferty złożone w przetargu na „Budowę zespołu dwóch boisk i urządzeń sportowych wraz z modernizacją infrastruktury sportowej na obiekcie Orlik w Gdowie”. Inwestycja powstanie w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej i Gminnej Hali Sportowej.

Oferty zgłosiło 4 wykonawców. Ceny wahają się od 6 640 770,00 do 9 066 637,88 zł (brutto). W najbliższych dniach zostanie dokonana analiza ofert. Umowa zostanie podpisana z wykonawcą, który spełni wszystkie warunki zawarte w specyfikacji przetargowej oraz uzyska największą ilość punktów w świetle przyjętego kryterium.

Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 mln zł.

Informacja z otwarcia ofert: https://bip.malopolska.pl/uggdow,a,2207210,nzpi-iv271zp-122022-ogloszenie-o-zamowieniu-na-zadanie-pn-budowa-zespolu-dwoch-boisk-i-urzadzen-spor.html

 Najnowsze artykuły