Umowa użyczenia Domu Katolickiego "Zorza" Gminie Gdów podpisana

InformacjeKultura 27 lutego 2023

Sprawa niszczejącego budynku Domu Katolickiego „Zorza” w Gdowie leży na sercu wielu mieszkańcom Gdowa i Gminy Gdów. W przedwojennym Gdowie „Zorza” była najładniejszym i najbardziej okazałym budynkiem, służącym jako pierwsza w Gdowie placówka kulturalna. Zaprojektowano go z myślą o amatorskim teatrze Akcji Katolickiej, a powstał dzięki ofiarności wielu osób. Przez dziesięciolecia funkcjonowało tu Przedszkole Samorządowe, które w 2011 roku wyprowadziło się do nowej siedziby. Dwa lata później budynek opuściły siostry zakonne. I tak budynek, który przez dziesięciolecia był wizytówką Gdowa, pozostał nieużytkowany i zaniedbany, na co zwracali uwagę mieszkańcy i organizacje społeczne.

Jesienią 2021roku Seniorzy z gdowskiego UTW zorganizowali zbiórkę podpisów pod apelem o wykorzystanie budynku na cele społeczno-kulturalne. W rezultacie, z inicjatywy Wójta Gminy Gdów, doszło do podjęcia rozmów z właścicielem obiektu- parafią pw. Narodzenia NMP w Gdowie  i Archidiecezją Krakowską. Wójt Gminy Gdów złożył propozycje przekazania obiektu na rzecz samorządu i stworzenia w nim miejsca pełniącego funkcje społeczno-oświatowo-kulturalne, służącego zarówno parafianom, jak i całej społeczności gminy.  

W ostatnim czasie rozmowy zakończyły się podpisaniem umowy użyczenia budynku Domu Katolickiego „Zorza’ Gminie Gdów. Stosowne dokumenty podpisał ze strony gdowskiej Parafii ks. Proboszcz Bogusław Seweryn i ze strony Gminy Gdów Wójt Zbigniew Wojas. Umowa została zawarta do końca 2023 roku, m.in. ze względu na konieczność założenia księgi wieczystej dla nieruchomości.  Po tym czasie, kiedy Parafia będzie dysponować już dokumentacją niezbędną do sporządzenia aktu notarialnego, będzie można zawrzeć umowę ustanowienia nieodpłatnego użytkowania nieruchomości na rzecz Gminy Gdów na okres co najmniej 20 lat.  Podpisane obecnie użyczenie budynku pozwoliło też Gminie Gdów na złożenie wniosku do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont Domu Katolickiego ZORZA .

Przede wszystkim na tym etapie zależy nam na pozyskaniu środków zewnętrznych, które pozwolą na wykonanie najpilniejszych prac na budynku.  W I etapie to przede wszystkim zabezpieczenie substancji obiektu przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych i czynników gruntowych. Konieczne roboty budowlane, które muszą być na tym etapie wykonane to: renowacja dachu pod względem konstrukcji więźby i poszycia dachu oraz odtworzenia attyk, wymiana oblachowania oraz wszystkie roboty montażowe związane z odprowadzeniem wód deszczowych z obrębu budynku czyli orynnowanie i rury spustowe. Kolejny zakres robót wymagający natychmiastowej interwencji dotyczy prac zabezpieczających fundamenty budynku. Konieczne będą również  roboty ziemne związane z odsłonięciem fundamentów, przeprowadzenie koniecznych prac przygotowawczych oraz izolacyjnych w zakresie zabezpieczenia przeciwwilgociowego oraz termicznego, wymiana i montaż instalacji sanitarnych odprowadzających wody deszczowe i kanalizacji sanitarnej. To niezbędne działania, które należy podjąć, aby uchronić budynek przed dalszym niszczeniem-informuje Wójt Gminy Gdów.

Wniosek do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został złożony, czekamy na jego rozpatrzenie. Jeśli uda się pozyskać fundusze, będzie można realizować plan ratowania tego pięknego, secesyjnego  budynku i docelowo podjąć starania o utworzenia w nim miejsca otwartego na inicjatywy oddolne i potrzeby organizacji, wspólnot i grup społecznych- dodaje Gospodarz Gminy.Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki