Dotacje dla Kół Gospodyń Wiejskich

InformacjeKultura 20 kwietnia 2023

Podczas roboczego spotkania z udziałem Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, Sekretarz Bożeny Malarczyk, Prezes Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów Lucyny Włodarz i przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich odbyło się wręczenie umów na realizację zadania pn. „W Gminie Gdów bezpieczniej z Kołami Gospodyń Wiejskich”.

Gmina Gdów pozyskała środki  z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  w wysokości w 19 951,04 zł, które zostaną przeznaczone na realizacje zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przez Koła Gospodyń Wiejskich. W naszej Gminie zadania będą realizowały cztery Koła Gospodyń Wiejskich.  W Bilczycach panie z Koła Gospodyń zaplanowały  spotkanie  z  psychologiem   dotyczące  przemocy  domowej, Koło  Gospodyń  Wiejskich  w Czyżowie  w ramach  realizacji  projektu zorganizuje prelekcję z udziałem  policji  dotyczącą cyberprzestępczości. Z kolei Koło Gospodyń  Wiejskich  w  Fałkowicach w ramach  prowadzonej  akcji prewencyjnej  zaplanowało spotkanie z psychologiem, który z najmłodszymi  mieszkańcami miejscowości  oraz gminy  porozmawia  o zagrożeniach  czyhających  na małoletnich i  młodzież, a  Koło  Gospodyń Wiejskich w Pierzchowie zrealizuje prelekcję na temat zasad  ruchu   drogowego  oraz   udzielania pierwszej pomocy.

Projekt jest sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

            

Ponadto, na spotkaniu omówione zostały sprawy bieżące oraz kwestie realizacji projektu obejmującego zakup strojów regionalnych, na które Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów pozyskało dofinansowanie w wysokości 55.000 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.Najnowsze artykuły