Nowe stroje dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów

InformacjeKultura 16 marca 2023

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów pozyskało środki na zakup nowych strojów regionalnych w ramach zadania „Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Ziemi Gdowskiej  poprzez  zakup strojów ludowych dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich”.

Projekt jest dofinansowany  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o przyznaniu dotacji została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Kwota dofinansowania wynosi 55 000,00 złotych. Pozwoli to na zakup 46 elementów strojów krakowskich (po 46 szt. gorsetów, bluzek, spódnic, fartuchów i 12 wianków). KGW z terenu Gminy Gdów  liczą  500 członkiń i posiadają kompletne stroje  ludowe w liczbie 150 sztuk. Dotacja jest dużym wsparciem dla naszej organizacji,  członkinie Kół Gospodyń Wiejskich wielokrotnie reprezentują naszą Gminę w uroczystościach, piknikach, festiwalach, a strój regionalny jest naszą wizytówka, jest wyznacznikiem naszej lokalnej tradycji i kultury - podsumowuje prezes Stowarzyszenia Lucyna Włodarz.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gdów powstało w 2019 roku. Wśród licznych działań jakie sobie założycielki postawiły za cele znajdują się: aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznych, kulturalnym i gospodarczym; działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu, integracja kobiet z różnych środowisk,  praca na rzecz integracji pokoleń. Prezesem Stowarzyszenia została Pani Lucyna Włodarz z Krakuszowic, a przystąpiły do niego Panie  działające w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gdów.

        Najnowsze artykuły