„Moje Boisko – Orlik 2012” w Gdowie- regulamin opłat

Sport 12 maja 2022

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gdów w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Gdowie, za korzystanie z kompleksu boisk sportowych  zlokalizowanych  przy Szkole Podstawowej w Gdowie (32-420 Gdów, ul. Szkolna 201), w tym jego poszczególnych części, na zasadzie wynajmu z rezerwacją terminu obowiązuje odpłatność zgodnie z poniższym cennikiem     

Taryfa nominalna (cena za jedną godzinę zegarową)    

  • Boisko piłkarskie: 50 zł brutto za godzinę
  • Boisko wielofunkcyjne: 30 zł brutto za godzinę    

     -     
Taryfa ulgowa -przysługująca  zgodnie z: §1 ust. 2 (cena za jedną godzinę zegarową)

  • Boisko piłkarskie: 15 zł brutto za godzinę
  • Boisko wielofunkcyjne: 10 zł brutto za godzinę

 Taryfie ulgowej podlegają organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe i stowarzyszenia, prowadzące działalność z zakresu kultury fizycznej na terenie Gminy Gdów, wyłącznie za podpisaniem umowy

Wynajem wraz z odpłatnością odbywa się w jednym z poniższych trybów:

  • poprzez zapłatę „z góry” w określonej wysokości w kasie Urzędu Gminy Gdów, bądź przelewem na rachunek bankowy. Realizując przelew należy podać w tytule według następującego wzoru: „Orlik”, nazwisko/nazwa wynajmującego, termin/miesiąc wynajmu.
  • poprzez rozliczenie „z dołu” za uprzednim podpisaniem umowy określającej szczegóły wynajmu

Rezerwacji należy dokonywać od 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rezerwacji.
Należności należy uiszczać w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca poprzedzającego miesiąc rezerwa jest rezerwacja terminów wynajmu i potwierdzenie ich dostępności przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Gdów.
W przypadku dokonywania rezerwacji terminu na trwający miesiąc, należność należy uiścić  niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, umożliwiając jej weryfikację.
W przypadku chęci otrzymania faktury, należy zgłosić ten fakt przed dokonaniem płatności.

Dopuszcza się możliwość dzierżawy lub najmu kompleksu boisk pod imprezy okazjonalne, rekreacyjno-sportowe, festyny, itp. Czynsz, w tych oraz pozostałych przypadkach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu ustalany będzie każdorazowo z uwzględnieniem właściwych przepisów.

W przypadku odwołania zajęć, wskutek np. zmiany godzin otwarcia lub trybu udostępniania, wynajmującemu przysługuje zwrot dokonanej wpłaty. Zwrot uiszczonej należnościzostanie zrealizowany wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy.
Z ramienia Zarządzającego:

  • operatorem umów jest: Referat Współpracy, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Gminy Gdów, tel.: 12 251 41 66 nr wew. 142, e-mail: urzad@gdow.pl;
  • operatorem wynajmów jest: Gospodarz obiektu.

ZARZĄDZENIE  NR 50/2022 WÓJTA GMINY GDÓW PDF


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataSport 25 października 2022

W zdrowym ciele zdrowy duch!

InformacjeWydarzeniaSport 23 października 2022

GRAND PRIX GDOWA w tenisie stołowym

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play