Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Gminy Gdów

Informacje 19 stycznia 2022

Starosta Wielicki przypomina, że na terenie powiatu wielickiego można uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Porady udzielane są w sposób hybrydowy (stacjonarnie lub zdalnie).

Aby uzyskać darmową pomoc prawną  należy wcześniej umówić się dzwoniąc od poniedziałku do piątku pod numer tel. 12 399 98 36 w godzinach 07:30 – 15:30, lub zapisać elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

Dyżur w Urzędzie Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – RADCA PRAWNY wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie

  • Poniedziałek w godzinach od  12:30  do 16:30
  • Wtorek w godzinach od 7:30 do 11:30
  • Środa w godzinach od 7:30 do 11:30
  • Czwartek w godzinach od 11:30 do 15:30
  • Piątek w godzinach od 9:00 do 13:00

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która złoży stosowne oświadczenie, że nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście w punkcie, składa pisemne oświadczenie, że nie jest stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W przypadku chęci skorzystania z porady telefonicznej przed zapisaniem osoba składa takie oświadczenie bezpośrednio w budynku Starosta Rynek Górny 2, lub przesyła skan uzupełnionego oświadczenia do adres: pomocprawna@powiatwielicki.pl

Aktualizacja z dnia 20 stycznia 2022r.
W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje, że od 24 stycznia 2022r. do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ponownie będą udzielane wyłącznie za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu.
W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego można:
– zadzwonić pod numer telefonu 12 399 – 98 - 36 czynnym od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30
– zarejestrować się elektronicznie pod adresem: https://np.ms.gov.pl/zapisy
Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać:
– przesyłając listownie  na adres: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka lub
- przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiatwielicki.pl lub
- telefonicznie pod numer telefonu 12 399 – 98 - 36 czynnym od poniedziałku do piątku od 7:30 - 15:30
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 399 – 98 - 36 czynnym od poniedziałku do piątku od 7:30 – 15:30.Najnowsze artykuły

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play