Jubileusz Szkolnictwa w Szczytnikach

InformacjeOświata 24 czerwca 2022

23 czerwca w Szkole Podstawowej im. Janiny Porazińskiej, zorganizowana została uroczystość 111 lat Szkolnictwa w Szczytnikach, w której  wzięli udział m.in: Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, Skarbnik Gminy Gdów Katarzyna Lisowska, Julita Natkaniec Dyrektor Gdowskiego Centrum Obsługo Oświaty, Roman Wcisło zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UM i Rada Rodziców.

Początki szkolnictwa w Szczytnikach siegają 1911 roku, a nauka odbywała się w budynku przekazanym przez ostatniego dziedzica majątku ziemskiego w Szczytnikach i Świątnikach - Pawła Libiszewskiego ( obecnie siedziba Przedszkola Samorządowego w Szczytnikach). W  2011 roku odbyły się uroczystości 100-lecia szkoły,  natomiast  ze względu na trwającą  w roku ubiegłym pandemię,  kolejny Jubileusz został zorganizowany w bieżacym roku, obejmując już 111 lat historii.

Zarówno Dyrekcja jak i Grono Pedagogiczne dołożyło starań, aby w przygotowanym programie przedstawić szkołę, jej historię oraz osiągnięcia jej uczniów. Jubileusz rozpoczął  się od powitania gości przez Dyrektora szkoły pana Marcina Korbuta, a samo wydarzenie poprowadziła pani Agnieszka Filipowska. Jednym z kluczowych punktów programu było odsłonięcie obrazu Janiny Porazińskiej – patronki SP w Szczytnikach namalowanego przez  artystkę Elżbietę Kuczko.

Wszystkim zebranym pani Jadwiga Wcisło-Turecka przedstawiła prezentację multimedialną o historii szkoły, zaprezentowano również film pani Małgorzaty Dobrzańskiej z dziejów szkoły  i działalności jej uczniów. Nie zabrakło wspomnień emerytowanych pracowników, uczniów i  absolwentów przygotowanych przez panią Renatę Król-Wcisło i Janinę Świeży wraz z Samorządem Uczniowskim. Goście mieli również okazję obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez uczniów oraz występ Zespołu Pieśni  i Tańca Uniwersyetu Jagiellońskiego  „Słowianki”.

Serdeczne gratulacje i życzenia pracownikom, uczniom, absolwentom i lokalnej społeczności złożył zebranym Wójt Gminy Gdów, oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Natalia Lisowska  i pan Roman Wcisło.
.Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach