Otwarcie ekopracowni w Szkole Podstawowej w Jaroszówce

InformacjeOświata 17 kwietnia 2024

Dziś w Szkole Podstawowej w Jaroszówce odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni, która powstała dzięki pozyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W otwarciu udział wziął Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas wraz z Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaroszówce panią Katarzyną Nawrot. Otwarciu towarzyszył krótki występ artystyczny uczniów oraz wręczenie nagród w postaci nasion dla każdej z klas za zaangażowanie w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony środowiska.

Szkoła w Jaroszówce wzięła udział w programie „Ekopracownia – zielone serce szkoły” dzięki czemu pozyskała dofinansowanie w wysokości 50 000 zł (w tym 5 tys. zł wkładu własnego) na stworzenie pracowni przyrodniczej. Dzięki temu uczniowie zyskali przyjazne miejsca do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Nowoczesne ekopracownie w szkołach mają na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększanie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wizyta w szkole była także okazją do zobaczenia postępu prac remontowych prowadzonych przy dostosowaniu dawnego mieszkania na nową salę lekcyjną oraz łazienkę.Najnowsze artykuły