Uczniowie z Gdowa uczą się finansów

InformacjeOświata 18 stycznia 2024

Uczniowie klasy VII b Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie w ramach Programu „Lekcje o finansach" pod patronatem Ministerstwa Finansów wzięli udział w zajęciach poświęconych finansom.

Siódmoklasiści w ramach programu „Lekcje o finansach” w dniu 21 grudnia 2023 r. uczestniczyli w lekcji pn. „VAT i inne podatki”, w ramach której uzyskali wiedzę w zakresie wykonania obliczeń związanych z VAT-em (tj. obliczanie  kwoty podatku VAT, ceny netto i brutto towaru). Podczas lekcji zapoznali się również z różnymi rodzajami podatków obowiązujących w Polsce. Lekcja ta była podsumowaniem wiedzy uzyskanej podczas wizyty w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Warszawie.  

Dodatkowo, 22 grudnia 2023 r. przeprowadzono lekcję utrwalającą wiedzę zdobytą w ramach programu „Lekcje o finansach”, poprzez zastosowanie obliczenia procentowego do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, tj. obliczania ceny po podwyżce i obniżce (inflacja i deflacja), odsetek dla lokat bankowych i obliczenia związane z podatkiem VAT.

                                                                                                                          

"Dofinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów”


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach