Rozpoczął się remont Pomnika gen.Jana Henryka Dąbrowskiego

InformacjeKultura 28 września 2022

Wiosną br. Wójt Gminy Gdów wystosował pismo do Instytutu Pamięci Narodowej, na ręce Dyrektora Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa pana Adama Siwka, z prośbą  o współfinansowanie zadania „Renowacja i  konserwacja obelisku upamiętniającego miejsce urodzenia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie”.

Dzięki wsparciu IPN, które podjęło się finansowania zadania rozpoczęły się prace konserwatorskie, które aktualnie obejmują pierwszą fazę oczyszczania postumentu,  usuwanie nawarstwień i przemalowań, renowację ogrodzenia. Finał prac zaplanowano na koniec października, tym samym w 150. rocznicę ufundowania Pomnik urodzonego w Pierzchowie twórcy Legionów Polskich zyska dawny blask.

Obelisk upamiętniający  gen. Jana Henryka Dąbrowskiego został ufundowany w  lipcu  1872 r.  w 75. rocznicę powstania Legionów Polskich oraz 54 rocznicę śmierci ich twórcy. Monument odsłonięto w miejscu urodzenia Generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Pomnik z piaskowca wykonał krakowski rzeźbiarz Edward Stehlik. Frontową zachodnią ścianę obelisku zdobi herb Dąbrowskich (herb szlachecki), a na wschodniej ścianie wyryto fragment "Mazurka Dąbrowskiego". Pomnik zdobi czako ułańskie, szabla, rulon map i wieniec laurowy.

W Gminie Gdów  od wielu lat postać generała Jana Henryka Dąbrowskiego jest otoczona szczególną pamięcią. W Pierzchowie, miejscowości urodzenia Generała, miejscowa Szkoła Podstawowa  nosi jego imię, a w placówce funkcjonuje Izba Pamięci poświęcona Patronowi. Od lat  przy Pomniku i  Kopcu w Pierzchowie organizowane  są uroczystości patriotyczne z udziałem władz samorządowych ( gminnych, powiatowych i wojewódzkich), organizacji społecznych, dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki wieloletniej współpracy z Komitetem Opieki nad Kopcem i Małopolskim  Oddziałem Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego oraz  zaangażowaniu  mieszkańców gminy Gdów, a szczególnie społeczności Pierzchowa, pamięć o bohaterze Hymnu Narodowego jest w naszej gminie wciąż żywa.Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki