Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informacje 22 maja 2023

Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego:

  • z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wielickiego, bocheńskiego, myślenickiego, limanowskiego (Dz. Urz. Woj.2023.3691), 
  • z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wielickiego, krakowskiego ziemskiego i Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj.2023.3692)
  • z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu myślenickiego oraz krakowskiego ziemskiego (Dz. Urz. Woj.2023.3690).

określają obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), oraz określają nakazy i zakazy obowiązujące wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na terenie w/w obszarów.

 Za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), zwany dalej „strefą objętą zakażeniem”, uznaje się cały teren Gminy Gdów

W związku z powyższym nakazuje się:

  • utrzymanie drobiu lub ptaków żyjących w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub zamkniętych obiektach budowlanych, lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami oraz uniemożliwiający kontakt z drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli utrzymywanymi w innych gospodarstwach;

  • dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u odstrzelonych dzikich ptaków;

  • stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikimi ptakami oraz drobiem lub ptakami żyjącymi w niewoli środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażenia rąk i obuwia;

  • zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami;

  • wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w którym utrzymywany jest drób;

Pismo Powiatowego Lakarza Weterynarii z dn. 22 maja br.


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 11 kwietnia 2024

Kontynuacja budowy kanalizacji w Marszowicach