Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika w Fałkowicach i remont drogi gminnej w Świątnikach Dolnych i Szczytnikach

InformacjeInwestycje i infrastrukturaPrzetargi 17 maja 2023

W postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km 1+335,36 –1+598,79 (strona lewa) w miejscowości Fałkowice, gmina Gdów, w zakresie budowy chodnika” najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „DROG-ZIEM” Sieja Piotr, ul. Krakowska 15a, 34-600 Limanowa.
 

Cena ofertowa brutto: 389 988,63 zł.
Termin gwarancji: 72 miesiące.
Termin realizacji: do 5 miesięcy od podpisania umowy

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • remont istniejącego chodnika w km 1+335,36 – 1+598,79 (263,43 m)
 • montaż bariery ochronnej U-11a w km 1+335,36 – 1+554,23 (218,87 m)
 • umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi w km 1+335,36 – 1+392,90 (57,54 m), w km 1+400,13 –1+421,95 (21,82 m), w km 1+498,98 – 1+554,23 (55,25 m)
 • budowę ściany oporowej typu ‘’L’’ w km 1+336,56 – 1+375,88 (39,32 m)
 • wpięcie projektowanego przykanalika DN200 do istniejącego rowu drogowego w km 1+372,99
 • budowę palisady betonowej w km 1+375,88 – 1+392,90 (17,02 m)
 • wpięcie przepustu pod zjazdem do istniejącego rowu w km 1+392,90
 • remont istniejących zjazdów indywidualnych wraz z przepustami w km 1+397,51, w km 1+410,58,w km 1+419,15, w km 1+436,48, w km 1+461,74, w km 1+496,18, w km 1+519,29, oraz w km1+558,08
 • umocnienie dna rowu korytkami kolejowymi w km 1+421,95 – 1+554,23 (132,28 m)
 • wpięcie projektowanego przykanalika DN200 do istniejącego rowu przydrożnego oraz wykonanie umocnienia w obszarze wpięcia w km 1+423,96, w km 1+501,2

W postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 560153K w km od 0+168,00 do km 0+524,00 w miejscowości Świątniki Dolne i Szczytniki” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  KRUSZ-BUD" Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane, „KRUSZ-BUD" Piotr Iwulski Zakład Eksploatacji Kruszyw, Wola Batorska nr 2147/21, 32-007 Zabierzów Bocheński

Cena ofertowa brutto: 389 651,16 zł.
Termin udzielonej gwarancji: 60 miesięcy.
Termin realizacji: do 4 miesięcy od podpisania umowy
 

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (cięcie i frezowanie nawierzchni, frezowanie pni drzew), wymiana podbudowy,
 • wymiana korytek ściekowych i krawężników,
 • wymiana progu zwalniającego,
 • umocnienie skarp płytami ażurowymi,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • umocnienie poboczy,
 • montaż elementów BRD.

Najnowsze artykuły

InformacjeOświataSport 11 czerwca 2024

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Szczytnikach

InformacjeKultura 11 czerwca 2024

Weekend pełen atrakcji dla najmłodszych

InformacjeOświata 11 czerwca 2024

Najlepsi rachmistrzowie