Uroczyste poświęcenie kapliczki w Zagórzanach

Informacje 19 czerwca 2022

Przed południem, po Mszy Świętej, z udziałem Wójta Gminy Gdów- Zbigniewa Wojasa, Sekretarza Gminy – Bożeny Malarczyk, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego – Kazimierza Barczyka, Przewodniczącego Rady Gminy Gdów – Tadeusza Ciężarka, Radnych Gminy Gdów – Katarzyny Szostak i Jana Obrała, sołtysów Zagórzan i Zalesian, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zręczycach – Ryszarda Micka, Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Zagórzanach -Marii Kmiecik, duchowieństwa, mieszkańców sołeckich wsi oraz Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagórzan, odbyło się uroczyste poświęcenie kapliczki z figurą Matki Bożej Różańcowej w Zagórzanach. 

Kapliczka powstała w 1921r., a ufundowali ją Tomasz Kucharczyk i Anna Cendrowska. Według przekazu fundacja miała uczcić zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920r. Dodatkowo pomimo licznych śladów po kulach, widocznych w cokole kapliczki i kilku elementach ogrodzenia, które świadczą o ostrzelaniu tego miejsca, podczas II wojny światowej podtrzymano tradycję śpiewania pod kapliczką nabożeństw majowych. Obecnie figurą opiekują się mieszkańcy Zagórzan i Zalesian.

W 2021r. zakończyły się prace konserwatorskie tej kamiennej kapliczki słupowej. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Małopolska pamięta” w wysokości 10tys.złotych oraz środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urzędu Gminy Gdów oraz od mieszkańców. Szczególne podziękowania należą się sołtysom, Radom Sołeckim oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Zagórzan i Zalesian, ponieważ to dzięki ich inicjatywie doszło do jej odnowienia. 

W ramach prac przeprowadzono konserwację techniczną i estetyczną obiektu. Powierzchnię kamienia oczyszczono i zaimpregnowano. Wykonano retusze kolorystyczne płaskorzeźb, nowy krzyż z piaskowca i płaskorzeźbioną figurę św. Kingi, pozostałe sylwetki świętych odtwarzając w istniejących zarysach. Dodatkowo została przeprowadzona izolacja przeciwilgotnościowa i hydrofizacja. Teren wokół kapliczki uporządkowano, a ogrodzenie oczyszczono, uzupełniono i pomalowano. Najnowsze artykuły

InformacjeKultura 05 grudnia 2022

Spotkanie ze Św.Mikołajem

Informacje 05 grudnia 2022

Strażackie podsumowanie roku

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play