Transport do lokali wyborczych - wybory parlamentarne 2023

InformacjeWybory parlamentarne 2023 14 września 2023

Wójt Gminy Gdów informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy niepełnosprawnemu, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

pisemnie

Urząd Gminy Gdów

Gdów 40, 32-420 Gdów

ustnie

 

w tym telefonicznie

Dziennik Podawczy – Urząd Gminy Gdów,

Gdów 40 - parter budynku Urzędu

 

12 251 41 66 (centrala)

w formie elektronicznej

email: urzad@gdow.pl

EPUAP:  /r689s4ghdk/SkrytkaESP

lub       /r689s4ghdk/skrytka

najpóźniej w terminie do 2 października 2023 r.

 

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie poniżej.


Najnowsze artykuły