Zakończono zadanie zw. z odbiorem azbestu

Informacje 04 października 2022

W ostatnich dniach września po raz kolejny zostało zrealizowane zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu materiałów zawierających azbest. Z 26 posesji mieszkańców gminy odebrano blisko 73 tony  niebezpiecznych odpadów.

Realizacją prac zajmowała się firma Radosław Rokosz Firma Remontowo-Budowlana „RAGAR”, oś. Tysiąclecia 35/16, 31 – 610 Kraków. Całkowity koszt zadania wyniósł 29 996,89 zł. i został w całości pokryty z budżetu Gminy Gdów.

Przypominamy, że procedura dofinansowania wywozu i utylizacji odpadów zawierających azbest dotyczy osób fizycznych posiadających zdemontowane materiały zawierające azbest na terenie gminy Gdów. Wywóz odpadów zawierających azbest jest organizowany w trzecim kwartale roku.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 30 sierpnia br. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Wybrana przez gminę uprawniona firma otrzyma wykazy nieruchomości, z których mają zostać odebrane wyroby zawierające azbest w celu skontaktowania się z właścicielami nieruchomości i uzgodnienia terminu wykonania usługi. Zabezpieczone przed pyleniem odpady azbestowe powinny być zmagazynowane w miejscu dogodnego podjazdu środka transportowego odbierającego odpady. Zakończenie prac na każdej nieruchomości udokumentowane jest kartą przekazania odpadu. Informacje znajdują się na stronie Gminy Gdów z zakładce Mieszkaniec-Ochrona Środowiska-Usuwanie azbestuNajnowsze artykuły

InformacjeKultura 03 lutego 2023

WALENTYNKI NA WESOŁO – Kabaret z Konopi

InformacjeInwestycje i infrastruktura 02 lutego 2023

Trwają prace przy budowie infrastruktury kanalizacyjnej w Marszowicach

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play