Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie nadania miejscowości Gdów statusu miasta

Informacje 03 grudnia 2021

W dniach od 11 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r. na terenie gminy Gdów odbędą się konsultacje z mieszkańcami gminy w sprawie nadania miejscowości Gdów statusu miasta. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny, uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Gdów. Przedmiotem konsultacji będzie sprawa nadania miejscowości Gdów statusu miasta.

Konsultacje odbędą się w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ankiety konsultacyjnej, poprzez oddanie głosu w odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Gdów statusu miasta”. Wyrażenie opinii polegać będzie na wypełnieniu formularza ankiety konsultacyjnej umieszczeniu znaku „X” w odpowiednim polu oraz złożeniu podpisu.

Formularze ankiety udostępnione będą w Urzędzie Gminy Gdów (Dziennik Podawczy), na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów, u przewodniczących jednostek pomocniczych (Sołtysów).   

Wypełnione formularze ankiety konsultacyjnej można składać do dnia zakończenia konsultacji: osobiście w Urzędzie Gminy Gdów w godzinach pracy Urzędu Gminy Gdów oraz w dniach  8.01.2022 r. (sobota), 9.01.2022 r. (niedziela), w godz. 11:00 – 18:00, adres Gdów 40, 32-420 Gdów (Dziennik Podawczy), przesyłką listową przesłaną na adres Urzędu Gminy Gdów (decyduje data wpływu), za pośrednictwem przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów) poprzez wrzucenie formularza ankiety do urny.

Formularz ankiety PDF

Zawiadomienie PDF

Zawiadomienie i formularz ankiety (w wersji edytowalnej)Najnowsze artykuły

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play