Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 22 kwietnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) z w o ł u j ę LII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 28 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)
z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Gdów.
4.    Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gdów  na lata 2021-2030.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gdów na lata 2022 - 2025”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Gdowie poprzez likwidację Filii w Winiarach Przedszkola Samorządowego w Gdowie oraz utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Gdowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gdów w 2022 r.
16.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie młodzieżowej rady.
18.    Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
19.    Oświadczenia i komunikaty.
20.    Zakończenie obrad.

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Gdów
                                                                           Tadeusz Ciężarek

Najnowsze artykuły

InformacjeOświata 30 czerwca 2022

Przedszkolaki ze Szczytnik pomagają innym

InformacjeOświata 29 czerwca 2022

Podsumowanie akcji "Bezpieczne wakacje"

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play