Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gdów

Informacje 22 kwietnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) z w o ł u j ę LII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 28 kwietnia 2022 r. o godz. 13:00w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)
z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy Gdów.
4.    Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
5.    Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2022 r.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Gdów  na lata 2021-2030.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gdów na lata 2022 - 2025”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Gdowie poprzez likwidację Filii w Winiarach Przedszkola Samorządowego w Gdowie oraz utworzenia dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Gdowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gdów w 2022 r.
16.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o utworzenie młodzieżowej rady.
18.    Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
19.    Oświadczenia i komunikaty.
20.    Zakończenie obrad.

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Gdów
                                                                           Tadeusz Ciężarek

Najnowsze artykuły

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play