"Czyste Powietrze"- wymiana pieców

W razie pytań związanych z programem "Czyste powietrze" zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE GDÓW

Pok. nr 6, Czwartek w godz. 7:30-17:30 (ze względu na duże zainteresowanie termin  należy ustalić telefonicznie) tel. 12 288 81 47, 795-681-234
Więcej informacji na temat programu:  www.czystepowietrze.gov.pl

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Gminy Gdów:   444
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w Gminie Gdów: 116
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w Gminie Gdów: 2 111 345,16 zł

Zadbaj o swój kawałek nieba!

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • -wymianę starego kotła węglowego bądź pieca,
 • -ocieplenie budynku,
 • -wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • -wentylację mechaniczną,
 • -instalację fotowoltaiczną (w przypadku wymiany kotła/pieca)
 • -dokumentację techniczną.

Dane niezbędne do uzupełnienia wniosku do Programu Czyste Powietrze – poziom podstawowy do 100 000 zł/rok dochód brutto właściciela (30% lub 45% dofinasowania)

 • 1.    Dane do logowania na pocztę internetową (adres e-mail - niezbędne w celu założenia konta na portalu beneficjenta);
 • 2.    Pesel małżonka;
 • 3.    Nr księgi wieczystej lub dokument potwierdzający własność budynku, jeśli nie ma księgi wieczystej;
 • 4.    Powierzchnia całkowita budynku/ rok budowy;
 • 5.    Powierzchnia ocieplenia ścian / stropu itp. lub wymiany okien / drzwi ( jeśli dotyczy);
 • 6.    Ostatnio złożone zeznanie podatkowe do wglądu – dane niezbędne:- wartość z pozycji „podstawa obliczenia podatku”, rodzaj zeznania (np. PIT-37);
 • 7.    Decyzja w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego poprzedzająca rok złożenia  wniosku o dofinansowanie – w przypadku gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha;
 • 8.    Inne dochody nieopodatkowane osiągnięte w roku kalendarzowym  poprzedzającym  rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazane w odpowiednim dokumencie – do wniosku niezbędnym jest podanie wartości i rodzaju dochodu.
 • 9.    Data wystawienia faktury (jeśli koszt został już poniesiony).

Dokumenty lub dane niezbędne do uzupełnienia wniosku do Programu Czyste Powietrze

 • poziom podwyższony 60%  przy dochodach do 1564zł/os/m-c netto,
 • poziom najwyższy 90% przy dochodach do 900zł/os/m-c netto.

Punkty 1 – 6., 10. oraz Zaświadczenie z GOPS (ul. Myślenicka 2, Gdów) określające wysokość dochodu na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy- wniosek można pobrać ze strony internetowej: https://www.gops.gdow.pl/index.php/druki-do-pobrania/ bądź w formie papierowej w budynku GOPS-u (ul. Myślenicka 2, Gdów).

Dodatkowo przy składaniu wniosków z prefinansowaniem kosztów (tylko dla poziomu podwyższonego lub najwyższego) należy przynieść podpisaną umowę z Wykonawcą na planowaną inwestycję (maksymalnie 3 umowy)- wzór umowy z Wykonawcą dostępny jest na stronie:https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź