"Czyste Powietrze"- wymiana pieców

Numery kontaktowe:

"Czyste powietrze"wymiana pieców- pokój 9
12 288-81-21  lub 12 288 81 46

 

I. CZYSTE POWIETRZE - najważniejsze informacje (wytyczne), koszty kwalifikowane i maksymalny poziom dofinansowania...

II.Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami dofinansowania do wymiany  źródeł ciepła od PGNiG

III.WAŻNY KOMUNIKAT WS. NIEUCZCIWYCH OFERT- POBIERZ KOMUNIKAT

W razie pytań związanych z programem "Czyste powietrze" zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów

 

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE GDÓW

Pok. nr 9,
poniedziałek w godz. 7:30 - 17:00
wtorek w godz. 8:00 - 12:00
(ze względu na duże zainteresowanie termin należy ustalić telefonicznie) tel.
784960076 , 12 288 81 46

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z Gminy Gdów :760
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w Gminie Gdów: 282
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji w Gminie Gdów: 5 742 193,99 zł

 

Stan na dzień 31-03-2024r.

Zadbaj o swój kawałek nieba!

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • -wymianę starego kotła węglowego bądź pieca,
 • -ocieplenie budynku,
 • -wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • -wentylację mechaniczną,
 • -instalację fotowoltaiczną (w przypadku wymiany kotła/pieca)
 • -dokumentację techniczną.

Koszt VAT w nowej odsłonie Programu Czyste Powietrze nie jest kwalifikowany!!! Dotacja liczona od kwoty netto.

Dane niezbędne do uzupełnienia wniosku do Programu Czyste Powietrze – poziom podstawowy do 135 000 zł/rok dochód brutto właściciela (od 40% do 55% dofinasowania):

 • Dane do logowania na pocztę internetową (adres e-mail - niezbędne w celu kontaktu z Funduszem);
 • Pesel małżonka;
 • Nr księgi wieczystej lub dokument potwierdzający własność budynku, jeśli nie ma księgi wieczystej;
 • Powierzchnia całkowita budynku/ rok budowy;
 • Określenie rodzaju planowanego źródła ciepła i/lub zakres wykonywanych prac dociepleniowych.
 • Ostatnio złożone zeznanie podatkowe do wglądu – dane niezbędne:
 • - wartość z pozycji „podstawa obliczenia podatku”,
 • - rodzaj zeznania (np. PIT-37);
 • Decyzja w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego poprzedzająca rok złożenia  wniosku o dofinansowanie – w przypadku gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha;
 • Inne dochody nieopodatkowane osiągnięte w roku kalendarzowym  poprzedzającym  rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazane w odpowiednim dokumencie – do wniosku niezbędnym jest podanie wartości i rodzaju dochodu.
 • Data wystawienia faktury (jeśli koszt został już poniesiony).
 • Audyt energetyczny (jeśli dotyczy- obowiązkowy przy zwiększonej dotacji z kompleksową termomodernizacją).

Dokumenty lub dane niezbędne do uzupełnienia wniosku do Programu Czyste Powietrze

 • poziom podwyższony 70%  przy dochodach do 1894 zł/os/m-c netto
 • poziom najwyższy 100% przy dochodach do 1090 zł/os/m-c netto.

Punkty 1 – 5., 9-10. oraz Zaświadczenie z GOPS (ul. Myślenicka 2, Gdów) określające wysokość dochodu na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy- wniosek można pobrać ze strony internetowej: https://www.gops.gdow.pl/index.php/druki-do-pobrania/ bądź w formie papierowej w budynku GOPS-u (ul. Myślenicka 2, Gdów).

Dodatkowo przy składaniu wniosków z prefinansowaniem kosztów (tylko dla poziomu podwyższonego lub najwyższego) należy przynieść podpisaną umowę z Wykonawcą na planowaną inwestycję (maksymalnie 3 umowy)- wzór umowy z Wykonawcą dostępny jest na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/