"Moja woda"

Numery kontaktowe:

Ekologia, dofinansowania - pokój 2
12 251 46 14
 

Informacje dotyczące złożenia wniosku znajdują się TUTAJ

W ramach programu „Moja woda” mogą zostać sfinansowane zakupy, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania)
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”)
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń)
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/ów 2 m3.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2020r. do 30.06.2024r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem wersji papierowej wniosku do Funduszu.

Nabór wniosków w okresie od 22 marca 2021r. do 10 czerwca 2021r. (wnioski papierowe można dosyłać do 12 lipca 2021r.)

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź