Planowanie przestrzenne

08 kwietnia 2021

Numery kontaktowe:

Gospodarka nieruchomościami - pokój 31
12 288 81-44

Planowanie przestrzenne - pokój 36
12 288 81-06

Kierownik Referatu - pokój 35
12 288 -81-05

 

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Gdów:

32-420 Gdów, ul. Rynek 26

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00

Sprawy prowadzone w obszarze gospodarki nieruchnościami i planowania przestrzennego

1. Ustalenie numeru porządkowego wniosek

2. Akt Własności Ziemi wniosek o wydanie odpisu decyzji wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności wniosek o sprostowanie oczywistek omyłki w decyzji

3. Dokonanie podziału nieruchomości wniosek

4. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie miejscowym wniosek

5. Zaświadczenie o rewitalizacji wniosek

6. Wydanie wypisu (wyrysu) z planu wniosek

PLATFORMA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego)